Naše aktivity

SETKÁNÍ DIVADELNÍCH LEKTORŮ - síťování, školení, inspirace

Hledáte inspiraci pro vaši lektorskou práci?
Chcete se zúčastnit workshopů, připravených speciálně pro lektory?
Zajímá vás, co dělají kolegové v oboru?

(více)

Pro členy Asociace organizujeme pravidelná setkání, která jsou vždy spojena s inspirativním workshopem, školením a návštěvou divadelního představení. Každé setkání hostí jiná partnerská kulturní či vzdělávací instituce (Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Drak, JAMU, a další).

Smyslem je seznámit se se způsobem práce kolegů-lektorů přímo v terénu, s jejich možnostmi a specifikem dané organizace. Program setkání je rozložen mezi školení, praktické ukázky či workshopy, prohlídku a prezentaci hostitelské organizace, diskuse k tématům práce s publikem, sdílení zkušeností i společné „nepracovní“ zážitky.

Asociace zajišťuje veškerý program, lektory, vstupenky, občerstvení, pronájmy prostor apod. Zaměření workshopů a témata školení vybíráme podle aktuálních potřeb lektorů na základě dotazníků či hlasování. Spolupracujeme s odborníky napříč obory tak, abychom zajistili vysokou kvalitu školení a přínos pro práci našich členů.
 

SEMINÁŘ PRO STUDENTY VŠ - ÚVOD DO PRÁCE S PUBLIKEM

Věříte, že divadlo dokáže oslovit diváky i v 21. století?
Chcete se naučit způsoby, jakými lze navázat dialog s diváky? 
Je pro divadla divadelní lektor luxusem, nebo nezbytností? 
Rozšiřte si oblast vašeho studia o seminář práce s publikem!

(více)

Seminář Úvod do práce s publikem je v akademickém roce 2021/2022 otevřen studentům vysokých škol. Probíhá ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Během dvou semestrů se seznámíte s rozvíjejícím se oborem divadelního lektorství, s jeho základními principy a konkrétními projekty v Česku i zahraničí. Představíme vám pojetí práce s publikem, ve kterém se divák emancipuje z role pasivního konzumenta umění na aktivního partnera tvůrců.

Osvojíte si základní způsoby lektorské práce i praktické dovednosti, které pomáhají divadelní instituci definovat potřeby a vytvořit koncepci lektorského programu či komplexní nabídky lektorského oddělení. Naučíte se analyzovat divadelní inscenaci z pohledu divadelního lektora.

Kromě přednášek a diskusí absolvujete také společné návštěvy představení a lektorských programů v divadlech. Hlavním výstupem bude váš originální koncept projektu práce s publikem pro konkrétní inscenaci či divadlo.

 

KURZ ZÁKLADY DIVADELNÍHO LEKTORSTVÍ

Chcete si rozšířit kvalifikaci a navázat nové kontakty? 
Zajímá vás práce s publikem a umělecké vzdělávání? 
Staňte se divadelním lektorem!

(více)

Kurz jsme připravili pro herce, dramaturgy a jiné zaměstnance divadel,
kteří chtějí rozvíjet ve své domovské kulturní instituci práci s publikem.

Kurz byl realizován díky grantové podpoře z fondů EHP a Norska, účast na kurzu byla proto zdarma. Pro sezónu 2023/24 se ucházíme o spolufinancování kurzu z Národního plánu obnovy.
Účastníci si hradí náklady na cestovné, stravu a ubytování v místech konání kurzu.
Výběr účastníků je podmíněn motivačním dopisem.


Program ročního kurzu má podobu čtyř inspirativních víkendových setkání, která v praxi i teorii přiblíží práci s divadelním publikem.
Setkání se konají ve významných kulturních institucích tak, aby se účastníci mohli seznámit s prací divadelních lektorů přímo v místě jejich působení. Hostitelskými organizacemi jsou Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Jihočeské divadlo, Janáčkova akademie múzických umění.
Vedle osobních setkání jsou součástí kurzu společné on-line aktivity, které doplňují jednotlivé obsahové části programu:

Umělecké vzdělávání

Nahlédnete téma kulturního a uměleckého vzdělávání z pohledu několika kulturních (nejen divadelních) institucí i v kontextu akademického prostředí. Formou kreativní reflexe kulturního zážitku si upřesníte pojmy a prakticky se seznámíte s několika reflexivními přístupy. Uvidíte ukázky doprovodných a tvůrčích programů Ateliéru NDM.  

Práce s publikem

Představíme vám pojetí práce s publikem, ve kterém se divák emancipuje z role pasivního konzumenta na aktivního partnera.
Zaměříme se na praktické využití, výhody i úskalí různých formátů práce s diváky. Absolvujete netradiční doprovodné programy,
které Národní divadlo veřejnosti nabízí.

Komunikace s divákem

Seznámíme vás s proměnami ve vnímání divadelního jazyka z pohledu vývojové psychologie, zaměříme se na téma divácké zpětné vazby a kontaktu veřejnosti s tvůrci. Představíme různé přístupy ke komunikaci se školami a přiblížíme význam dlouhodobé spolupráce s pedagogy. Nabídneme inspiraci v podobě příkladů dobré praxe z komunitní práce s publikem u nás i v zahraničí.

Lektorská praxe

Zaměříme se na základní formát - workshop k inscenaci. Naučíte se formulovat témata, nosná pro různé cílové skupiny publika, vystavět strukturu workshopu a napsat anotaci. Shrneme si, co všechno obnáší práce divadelního lektora a na příkladech z praxe získáte inspiraci, jak začít s prvními kroky práce s publikem.

 

 

PILOTNÍ PROGRAMY PRÁCE S PUBLIKEM

Chcete se věnovat práci s publikem?
Rádi byste divákům nabídli doprovodné programy a nevíte, jak na to?
Využijte našich zkušeností z lektorské divadelní praxe!

(více)

Nejvíce zjistíte přímo v praxi. Proto nabízíme divadlům všech typů, velikostí a zřízení praktickou „ochutnávku“ - pilotní program práce s divadelním publikem.

Celková podoba vzniká ve společném dialogu přímo na míru danému divadlu a divákům. Budeme zjišťovat, co od práce s publikem čekáte, jak velký prostor rozvoji publika chcete v rámci vašeho divadla nabídnout, jaké cílové skupiny chcete oslovit, jaká jsou přání a postoje vedení, dramaturgie, marketingového a obchodního oddělení. Pomocí dotazníků se zeptáme na názor přímo vašich diváků. Co by si přáli oni? Co od „svého“ divadla očekávají? Vše vyhodnotí náš tříčlenný tým, složený ze zkušených lektorů a odborného garanta z VŠ. Poté vypracujeme koncept práce s publikem a prezentujeme vedení. 

Jeden z navržených formátů zrealizujeme přímo v divadle tak, aby si vedení i zaměstnanci dokázali představit, jak je spolupráce s lektorem kompatibilní i s každodenním divadelním provozem. Délka pilotního projektu je individuální, v rozsahu jednoho až několika měsíců. Po skončení programu bude pouze na vás, kam se bude další (spolu)práce s publikem ubírat. V případě zájmu se pokusíme divadelního lektora zajistit i personálně a podpořit jeho hladké začlenění do celého „divadelního organismu“.

Po skončení pilotního projektu však nejste ničím ani nikomu zavázáni – kromě vašich diváků, samozřejmě.   

Hledáte inspiraci pro práci
s publikem ve vašem divadle?
Nakoukněte k nám do Knihovny !

Texty a odbornou literaturu stále doplňujeme.

"Lektorské doprovodné programy jsou nezbytnou součástí představení, neboť umožňují doptávat se, zkoumat dalšími prostředky již skrze sebe téma, nebo formu atp." Hana Strejčková, režisérka a divadelní lektorka FysioART

Hledáte inspiraci pro práci
s publikem ve vašem divadle?
Nakoukněte k nám do Knihovny !

Texty a odbornou literaturu stále doplňujeme.

"Lektorské doprovodné programy jsou nezbytnou součástí představení, neboť umožňují doptávat se, zkoumat dalšími prostředky již skrze sebe téma, nebo formu atp." Hana Strejčková, režisérka a divadelní lektorka FysioART