SEMINÁŘ PRO STUDENTY VŠ - ÚVOD DO PRÁCE S PUBLIKEM

Seminář Úvod do práce s publikem byl v akademickém roce 2021/2022 otevřen studentům napříč studijními obory vysokých škol. Probíhá ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky a studenti vybraných oborů si mohou seminář zapsat jako volitelný předmět ke svému studiu. Během dvou semestrů se seznámili s rozvíjejícím se oborem divadelního lektorství, s jeho základními principy a konkrétními projekty v Česku i zahraničí. Poznali různá pojetí práce s publikem, ve kterém se však vždy divák emancipuje z role pasivního konzumenta umění na aktivního partnera tvůrců.

V semináři si studenti osvojili základní způsoby lektorské práce i praktické dovednosti, které pomáhají divadelní instituci definovat potřeby a vytvořit koncepci lektorského programu či komplexní nabídky lektorského oddělení. Naučili se analyzovat divadelní inscenaci z pohledu divadelního lektora.

Kromě přednášek a diskusí absolvovali také společné návštěvy představení a lektorských programů v divadlech. Hlavním výstupem semináře byl originální koncept projektu práce s publikem pro konkrétní inscenaci či divadlo.

 

Seminář Úvod do práce s publikem, akademický rok 2021/22