O projektu

Divadelní lektorství: podpora a rozvoj práce s divadelním publikem v ČR

 Asociace divadelních lektorů uspěla v roce 2020 se svou žádostí v programu Kultura (grantová výzva Ministerstva financí Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem), spolufinancovaném z finančních mechanismů  EHP a Norska (2014-2021). 

Díky této podpoře se můžeme naplno věnovat našemu poslání – rozvoji oboru divadelního lektorství v ČR. Děkujeme! 

 

V rámci projektu realizujeme množství aktivit:

 

Z projektu profitují jak stávající (a výhledově budoucí) divadelní lektoři, tak odborná veřejnost, dále profesionální divadla a skrze pilotní programy i jejich diváci, tzn. široká veřejnost. Největší přínos vznikne tímto projektem samotnému oboru divadelního lektorství, jehož podpora a rozvoj je hlavním cílem.

Partnery projektu jsou renomované kulturní a vzdělávací instituce: Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Asociace profesionálních divadel a Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění. Projektu poskytnou nejen technické a prostorové zázemí, ale také odbornou a uměleckou záštitu.

 

"Aktivní divák si uvědomuje, že herci nejsou jedinými tvůrci inscenace a dobré divadlo není samozřejmost ale ani alchymie, je to hra, zkoumání, přemýšlení a vždy tak trochu experiment." Juliána Vališková, divadelní lektorka Divadlo Polárka

"Společně se členy Činoherního studia NDM nám jde o hledání možností, jak divadlo číst, o objevování smyslu divadla jako základní kulturní potřeby.” Vít Roleček, herec činohry a lektor Činoherního studia Národního divadla moravskoslezského

 

"Aktivní divák si uvědomuje, že herci nejsou jedinými tvůrci inscenace a dobré divadlo není samozřejmost ale ani alchymie, je to hra, zkoumání, přemýšlení a vždy tak trochu experiment." Juliána Vališková, divadelní lektorka Divadlo Polárka

"Společně se členy Činoherního studia NDM nám jde o hledání možností, jak divadlo číst, o objevování smyslu divadla jako základní kulturní potřeby.” Vít Roleček, herec činohry a lektor Činoherního studia Národního divadla moravskoslezského

 

Donoři projektu:
Zakládající instituce:
Partneři projektu: