Naše činnost

Informujeme, propagujeme, propojujeme, zastupujeme, konzultujeme a školíme.
Podporujeme síťování a spolupráci mezi členy, sdílení zkušeností a novinek v oboru.

Členy asociace jsou divadelní lektoři a profesionální divadla všech typů a zřízení.

  • Rozvíjíme tvůrčí i osobnostní potenciál členů nabídkou workshopů, seminářů, stáží a hospitací.
  • Nabízíme konzultace divadelním lektorům, divadlům a jejich zřizovatelům i zájemcům o obor divadelního lektorství. 
  • Školíme nové divadelní lektory, rozšiřujeme kvalifikace stávajícím uměleckým i neuměleckým zaměstnancům divadla, kteří se zajímají o práci s publikem.
  • Pořádáme v divadlech pilotní programy práce s publikem včetně rozboru potřeb daného divadla a jeho diváků a případně optimálního zapojení pozice divadelního lektora do divadelního provozu.
  • Vytváříme online platformu pro sdílení e-publikací, videí a vzdělávacích materiálů s databází odborných publikací k tématu divadelního lektorství. 

Jsme centrálním kontaktním a informačním místem pro širokou veřejnost se zájmem o práci s publikem.
 

ilustrace Magdalena Rutová 

"Pokud má současné divadlo reflektovat současnou společnost a její problémy, nelze z procesu vynechat současného diváka, a to se vším, co jej v dnešní době formuje. Hledejme způsoby, jak jej oslovit ne jako pasivního konzumenta našich vizí, ale jako partnera, kterému dáme prostor k vyjádření a k zážitku z toho, že divadlo se může bytostně dotýkat i jeho samotného."
Daniela von Vorst, předsedkyně Rady Asociace

"S citem a díky znalostem divadelního prostředí odstraňujeme staré nánosy nedůvěry, předsudků a obav divadelníků z intenzivnějšího a otevřeného kontaktu a vztahu s veřejností." Lenka Hubáčková, divadelní lektorka ND+

"Existence workshopů a dalších vzdělávacích programů našeho divadla umožňují v individualitě zažehnout jiskru, motivovat a inspirovat  k dalšímu a hlubšímu zájmu o umění a tvorbu vůbec." Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla

"S citem a díky znalostem divadelního prostředí odstraňujeme staré nánosy nedůvěry, předsudků a obav divadelníků z intenzivnějšího a otevřeného kontaktu a vztahu s veřejností." Lenka Hubáčková, divadelní lektorka ND+

"Existence workshopů a dalších vzdělávacích programů našeho divadla umožňují v individualitě zažehnout jiskru, motivovat a inspirovat  k dalšímu a hlubšímu zájmu o umění a tvorbu vůbec." Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla