Členství

Chcete se stát členem Asociace? Skvělé!

Vítáme mezi sebou:

 • lektory se zkušenostmi z oblasti práce s divadelním publikem
 • zástupce profesionálních divadel všech žánrů a typů organizace
 • absolventy Ateliéru divadlo a výchova DIFA JAMU nebo Katedry výchovné dramatiky DAMU
 • jednotlivce působící v oblasti kultury, se zájmem o divadelní lektorství
 • zástupce organizací působících v oblasti kultury, se zájmem o divadelní lektorství

Členové asociace využívají tyto výhody:

 • účast na workshopech a seminářích pořádaných asociací
 • účast na pravidelných setkáních divadelních lektorů či na konferencích
 • zastoupení profesní organizací
 • přístup k pracovním nabídkám a příležitostem v oboru
 • možnost žádat skrze asociaci o odbornou stáž či hospitaci
 • začlenění do sítě a komunity divadelních lektorů a divadel věnujících se práci s publikem
 • přístup do interní sekce webu asociace se studijními video-materiály a odbornou literaturou

Členství v Asociaci má dvě podoby:
a) řádní členové
b) členové podporovatelé

 • o přijetí do Asociace rozhoduje Rada ADL hlasováním
 • členství je platné vždy na aktuální divadelní sezónu
 • řádní členové hradí ČLENSKÉ POPLATKY ve výši 1500Kč za organizaci nebo 800Kč za fyzickou osobu-lektora
 • po dohodě je možné členské poplatky "uhradit" dobrovolnickou prací pro Asociaci :)  

Členové-podporovatelé poplatky neplatí, protože mohou využívat jen omezených výhod řádného členství.  

ilustrace Magdalena Rutová

"Práce s publikem je naprosto nevyhnutelná věc. Znamená to přijmout výzvu a vstoupit do nového druhu komunikace. A tím může divadlo jedině získat."
Marta Ljubková, dramaturgyně 

 

Máte zájem o členství
v Asociaci divadelních lektorů?
Ozvěte se nám!

...anebo se rovnou přihlaste :) 

"Práce s publikem je naprosto nevyhnutelná věc. Znamená to přijmout výzvu a vstoupit do nového druhu komunikace. A tím může divadlo jedině získat."
Marta Ljubková, dramaturgyně 

 

Máte zájem o členství
v Asociaci divadelních lektorů?
Ozvěte se nám!

...anebo se rovnou přihlaste :)