Členové

Národní divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo se práci s publikem věnuje vědomě a intenzivně a bylo také hlavním iniciátorem založení Asociace divadelních lektorů. Od roku 2014 sdružuje všechny doprovodné programy a akce pro diváky pod značkou ND+.  Za umělecké soubory (Činohra, Balet, Opera, Laterna magika) nabízí ND rozmanitá „plus“, která obohacují divácký zážitek, přibližují kontext a průběh tvorby, zpracovávají historii i současnost Národního divadla, otevírají návštěvníkům prostor se vyjádřit.

Diváci mohou diskutovat s tvůrci, ptát se dramaturgů, nechat sebe i své děti hravě naladit na představení během tvůrčí dílny, nahlédnout do zákulisí, odhalit přímo na jevišti kouzla Laterny magiky, zatančit si po boku sólistů Baletu ND, společně reflektovat operní představení, účastnit se tanečních tréninků nebo kurzu pro mladé publikum ND Young, zpestřit si výuku workshopem nebo si poslechnout přednášky odborníků k aktuálním společenským tématům. Zvláštní pozornost je věnovaná spolupráci s učiteli a školami. 

Soubrové aktivity ND+  dále rozšiřuje sekce „Národní jinak“, která se zaměřuje na vše ostatní, co by dětského i dospělého diváka mohlo o divadle ještě zajímat – historie divadla a jeho budov, netradiční prohlídky, představení divadelních profesí a dění v divadle, zákoutí dílen, ateliérů a skladů ND, návštěvy archivů, ekologický provoz divadla...

Kromě toho všeho se ND+ zapojuje do akcí jako Den dětí, Zahájení sezóny, Noc divadel, Noc s Andersenem, Na den pod zem a další.

V současné době se všechny lektorky a lektoři ND+ snaží udržovat kontakt s diváky v rámci omezených možností on-line prostředí, čímž se pole působnosti a dalšího kontaktu s divákem tvořivě rozšiřuje.

Lektorský tým ND+ tvoří Lenka Hubáčková (Národní jinak), Zuzana Kráľová (Činohra ND, Laterna magika), Kateřina Hanáčková (Balet ND), Denisa Rausch (Opera ND) a Daniela von Vorst (Asociace divadelních lektorů, ND+).

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské, největší a nejstarší profesionální divadlo kraje se čtyřmi uměleckými soubory a třemi scénami, se práci s publikem věnuje od roku 2010, kdy z iniciativy ředitele Jiřího Nekvasila proběhla první Letní divadelní škola pro pedagogy. Pedagogové, zaměstnanci divadla a externí divadelní lektoři pak v roce 2012 založili neziskovou organizaci Ateliér pro děti a mládež při NDM, která je svou činností a působením s divadlem neoddělitelně spjata dodnes.
Po rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona v roce 2018 se veřejnosti otevřely prostory nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání: ATELIÉRU NDM. Práce s publikem nad rámec produkce divadelních inscenací se od té doby koncentruje zde.

NDM ve spolupráci se spolkem Ateliér pro děti a mládež pro své diváky i širokou kulturní veřejnost připravuje workshopy k inscenacím, prohlídky divadla, diskuse a setkání s umělci i odborníky, kurzy a workshopy pro veřejnost, specializovanou nabídku pro školy: projektové dny, workshopy s umělci, workshopy na vybrané téma z historie či teorie divadla, kurzy pro pedagogy.

NDM se ve vztahu k publiku zaměřuje na dlouhodobou kontinuální práci s různými cílovými skupinami. Mladí diváci mají možnost stát se členy Činoherního studia NDM nebo Divadelního kroužku paměti národa. Široká je i nabídka pro seniory: besedy s emeritními umělci divadla, cyklus přednášek z historie divadla či seniorské divadelní studio. Pro rodiče a děti jsou připraveny víkendové workshopy, interaktivní inscenace a cyklus dramatických dílen.

V současné době v Ateliéru působí divadelní lektorky: Daniela Jirmanová, Tereza Strmisková, Radana Otipková, Vladimíra Dvořáková a Sylvie Vůjtková

Národní divadlo Brno

Národní divadlo Brno

Největší divadelní instituce na Moravě působí ve třech budovách – v Janáčkově divadle, kde působí převážně soubory baletu a opery, Mahenově divadle a v divadle Reduta, kde hraje především činohra.

Již nyní jsou operní, baletní i činoherní představení doplněna vzdělávacím a doprovodným programem: lektorskými úvody, prohlídkami zákulisí i celých divadelních budov, přednáškami a besedami s tvůrci.
Janáčkova opera k některým představením nabízí program Opera dětem, kde se mohou malí diváci blíže seznámit s hudebním divadlem, Předpremiérové kukátko a Krok za oponu, určené pro setkávání diváků s dirigenty, režiséry a operními sólisty vybraných inscenací.

V současné době se pro edukační aktivity NdB projektují nové prostory v Janáčkově divadle, díky kterým se nabídka vzdělávacích programů rozšíří. Lektorskou činnost momentálně zastávají dramaturgové činohry, baletu a opery.

HaDivadlo - CED

HaDivadlo - CED

HaDivadlo je brněnská divadelní scéna s tradicí v samém centru Brna. Původně Hanácké divadlo bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově. Po následné transformaci na HaDivadlo a přesunu do Brna se stalo součástí Centra experimentálního divadla. Za více než čtyřicet let své existence si v českém divadelním kontextu vybudovalo jméno divadelní scény s osobitým pohledem na svět a vlastní poetikou.

HaDivadlo do svého programu pravidelně a pro širokou veřejnost zdarma zařazuje dramaturgické úvody a besedy po představení vedené vlastními lektory. K intenzivnímu rozvoji linie Vzdělávání pro všechny dochází po nástupu režiséra Ivana Buraje do uměleckého vedení (2015). HaDivadlo vnímá jako jeden ze zásadních úkolů přiblížit svou progresivní dramaturgii divákovi srozumitelným způsobem.

HaDivadlo je rovněž hlavním organizátorem Klubu mladých diváků Brno – unikátní platformy zajišťující pestrou a zvýhodněnou nabídku studentům se zájmem o divadlo. Ambicí Klubu mladých diváků Brno je vedle klasické nabídky divadelních představení poskytovat zájemcům odborný program v kooperaci s jednotlivými zařazenými scénami a také nabízet intenzivnější vhled na divadelní umění a jeho rozmanitost.

Divadlo DISK

Divadlo DISK

Divadlo DISK funguje při Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). Na jeho chodu se tak podílí kromě zaměstnanců DISKu také studenti fakulty – režiséři, dramaturgové, scénografové, kostýmní výtvarníci a produkční. Studenti teorie a kritiky organizují pořady zvané DISK_USE, v rámci kterých se diváci mohou setkat s celým inscenačním týmem a promluvit si s ním o právě zhlédnutém představení. Katedra výchovné dramatiky a její studenti pak pro veřejnost připravují pravidelně od sezony 2015/ 2016 tvůrčí workshopy k vybraným inscenacím.

„Při tvorbě lektorského programu jsem vycházela především z teze, že DAMU by neměla učit jen své studenty, ale také diváky. Protože co potřebujeme k divadlu? Herce a diváky. Nic jiného. A když budeme vzdělávat jen jednu stranu, nebude vše v rovnováze.  Proto jsem velmi ráda, že můžeme workshopy pro dospělé publikum dále rozvíjet a být součástí Asociace divadelních lektorů,“ říká ředitelka divadla DISK Tereza Sochová.

Divadlo DISK se každoročně zapojuje také do speciálních akcí jako jsou např. Noc divadel nebo festival Open House Praha, v jejichž průběhu jsou veřejnosti zpřístupněny formou prohlídek s výkladem prostory zákulisí a historického sklepení, které se pod budovou školy a divadla nachází.

Pro své diváky vydává divadlo DISK 3x ročně časopis Divadelní info, v němž jsou k nalezení informace o vznikajících inscenacích, dění na fakultě či rozhovory se studenty i pedagogy DAMU.

Divadlo Drak

Divadlo Drak

V roce 2010 získalo Divadlo Drak novou budovu – Labyrint. Potřeba dát mu smysluplný obsah byla impulsem pro začátek nové divadelní linie – hledání možností propojování umění a vzdělávání. Důležitou roli sehrála podpora nové ředitelky Elišky Finkové a také snaha tehdejší dramaturgyně Dominiky Špalkové vdechnout nový život projektu Josefa Krofty – Mezinárodnímu institutu figurálního divadla.

Mezi prvními programy byly tematické přednášky pro návštěvníky a cyklus workshopů představující divadelní profese, vedený herci divadla. Dalším krokem byly programy ‘Loutky místo učebnic’, odkazující k novému muzeu loutek a dílna k inscenaci Ikaros, vytvořená studenty DAMU a JAMU v rámci jejich studijní praxe.

V sezóně 2013/2014 přistoupilo divadlo k angažování divadelní lektorky Anny Hrnečkové, která vytvořila celou koncepci lektorských programů pro různé skupiny diváků. Tato koncepce je v podstatě platná dodnes a stala se pevnou součástí tváře divadla. Současná lektorka Jana Nechvátalová pravidelně spolupracuje se dvěma externími lektorkami a spolu s týmem ředitele Tomáše Jarkovského pokračuje v hledání stále těsnějších a přirozenějších propojení uměleckých a vzdělávacích principů.

Divadlo D21

Divadlo D21

Jsme nezávislá profesionální scéna, která má touhu dělat divadlo po svém. Progresivně a tak, aby to nás i diváky společně vzrušovalo a bavilo. Jednou z našich stěžejních aktivit je projekt Divadlo školám, který aktivně rozvíjíme od roku 2003. Jedná se o soubor více než dvou desítek představení pro mateřské, základní i střední školy, na které navazují další aktivity. Věříme, že představení Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není „převyprávět“, přejeme si inspirovat, sdílet a hlavně povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti a mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech staršího data hledali aktuální témata. S diváky proto rádi vedeme dialog, a to především v tvůrčích dílnách, diskusích, dramaturgických úvodech a STARTÉRech, neboť divadlo je dialog!

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava je divadelní scéna se stálým profesionálním souborem herců a loutkoherců. Ve všední dny dopoledne uvádí představení pro mateřské, základní a střední školy, v neděli pro rodinné publikum. Divadlo nabízí také večerní představení pro dospělé.

Součástí programu je rovněž široká nabídka tvůrčích divadelních a loutkářských dílen pro školy i pro veřejnost. Jednou týdně se na alternativní scéně schází pod vedením divadelních lektorů členové obou dětských studií DěS1 a DěS2.

Vždy na podzim divadlo již od roku 1995 organizuje bienále Spectaculo Interesse – mezinárodní festival loutkového divadla. Pravidelně pořádá také mimořádné akce k příležitosti Dne dětí či Světového dne loutkového divadla a účastní se mezinárodní Noci divadel. V letních měsících organizuje Pimprléto – přehlídku loutkových představení pro děti i dospělé pod širým nebem ve venkovním amfiteátru.

Divadlo Husa na provázku

Divadlo Husa na provázku

Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. 
Poetiku tohoto brněnského divadla - hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost.

Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti.

Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Od září 2021, kdy byla pozice divadelního lektora v tomto divadle zřízena, rozvíjejí dvě lektorky spolupráci s různými skupinami diváků všech generací, síťují je a přispívají k dlouhodobému rozvoji komunity tradičně soustředěné kolem Provázku. Zvláštní důraz vedle lektorských úvodů, dílen a diskusí přitom kladou na hledání nových formátů komunikace s divákem (deep dating, výlet, pravidelný pub kvíz apod.).

Divadlo Radost

Divadlo Radost

Divadlo Radost patří k nejstarším profesionálním loutkovým divadlům v České republice (poloprofesionální provoz zahájilo r.1947, profesionální r. 1949).

Prakticky od počátku až do konce 80. let se členové divadla podíleli na edukativní činnosti, především formou lektorské, dramaturgické i režijní spolupráce s amatérskými loutkářskými soubory v Jihomoravském kraji, byli lektory seminářů a členy porot loutkářských přehlídek.

Od devadesátých let se divadlo zcela samozřejmě zapojovalo do akcí , souvisejících s Nocí divadel, Muzejní nocí, Dnem dětí. Nechyběla ani nabídka prohlídek divadla pro děti i seniory, prezentace tvorby  výtvarníků z oblasti loutkového divadla i exponátů z bohatého archivu loutek, formou tematických výstav v tzv. Muzeu loutek. Součástí aktivit byla i nabídka kreativní dílny pro třídní kolektivy „Udělej si loutku sám“.

K záměru znovuobnovení a rozvoje edukativní činnosti formou intenzivní práce s dětskými diváky, dochází po nástupu ředitele a uměleckého šéfa  Mgr. Pavla Hubičky v roce 2020. Ve stadiu příprav je vznik dětského Divadelního studia: předpokládané 2 věkové skupiny dětí, rozvoj herecké a loutkoherecké dovednosti, práce s textem, rozvoj kreativity, pohybových schopností, improvizace. Nedílnou součástí bude seznámení se všemi činnostmi, podmiňujícími vznik divadelního představení. Součástí  programové nabídky inscenací Divadla Radost budou workshopy pro děti i jejich rodiče, besedy po představení, umožňující reflexi zážitků i odpovědi na otázky diváků.

Vzhledem k tomu, že DF JAMU v Brně má ve studijním oboru Dramatická výchova i specializované předměty orientované na dílny k inscenacím, či práci s publikem, lze předpokládat možnost soustavné spolupráce studentů i s Divadlem Radost.

FysioArt

FysioArt

FysioART je profesionální umělecké uskupení, které se dlouhodobě věnuje fyzickému a tanečnímu divadlu s přesahy k novému cirkusu, divadlu objektů a reminiscence. Současně se věnuje pravidelnému uměleckému vzdělávání, sociálnímu umění s dětmi a seniory, arteterapii a navazující komunikaci s divadelním publikem.

Naše dramaturgie pro děti a mládež cílí na základní kategorie dobra (Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Mezi námi, Za zrcadlem, Hmyzí hotel bzzz/Insektenhotel Suuuum) a v linii tvorby pro dospělé věnujeme pozornost tabu a stigmatům 20. století (Půlnoc v pohraničí). Zajímá nás funkční interaktivita s dětmi během představení, participace publika na doprovodných divadelních programech a edukativně-sociální přesah projektů. Snažíme se o kreativní přístup jak k aktivitám navazujícím na divadlo (lektorské úvody k představením a rodičovské, pedagogické inspirativní listy, pohybově-divadelní dílny v MŠ, ZŠ a SŠ, spolupráce se specifickými skupinami – mentálně znevýhodnění lidé, senioři, děti uprchlíků nebo v pěstounské péči, letní příměstské divadelní tábory inkluse a integrace – děti cizinců a mentálně znevýhodnění, on-line formáty dílen a her s divadlem, doprovodné publikace k inscenaci), tak k prostředí (site-specific performance, etapové hry, oživování historie místa).

Podporujeme multikulturní dialog, přeshraniční česko-německou spolupráci a komunikaci nejen napříč uměleckými obory. FysioART působí v Praze, regionech ČR a putoval po světě. 

Jihočeské divadlo České Budějovice

Jihočeské divadlo České Budějovice

Jihočeské divadlo je jediné profesionální čtyřsouborové divadlo na jihu Čech.
V Českých Budějovicích má již 100 letou tradici.
Integruje čtyři samostatně působící umělecké soubory - činohru, operu, balet a Malé divadlo. V jejich čele stojí Lukáš Slavický (balet), Martina Schlegelová (činohra), Petr Hašek (Malé divadlo) a Tomáš Ondřej Pilař (opera). Na jaře roku 2015 vzniklo v Jihočeském divadle nové kreativní a edukační centrum Ateliér 3D.

Ateliér 3D se zaměřuje na práci s publikem a výchovu k divadlu. Pod Ateliérem jsou v současné době tři dlouhodobé kurzy, určené pro děti a mládež a jeden pro dospělé. Zároveň v úzké spolupráci z Malým divadlem a Operou pořádáme workshopy k představením těchto souborů. V neposlední řadě v letních měsících pořádáme příměstské tábory pro děti a mládež. Rovněž pod křídla Ateliéru spadají akce, na kterých participují i jiné soubory našeho divadla, příkladně: Noc Divadel, Noc s Andersenem, Sousedská slavnost, Den otevřených Ateliérů atd…  Od roku 2022 bude Ateliér pořadatelem krajské postupové přehlídky neprofesionálního mladého divadla „Mladá scéna Jihočeského divadla“.

V Ateliéru pracuje: Lektorka Vendula Kecová a Lektor Vít Piskala  

Západočeské divadlo v Chebu

Západočeské divadlo v Chebu

Chebské divadlo je nejzápadněji položeným českým divadlem se stálým profesionálním souborem, jediným v Karlovarském kraji. Po roce 1989 se jeho zřizovatelem stalo město Cheb a díky jeho vstřícnému postoji zde divadlo stále žije. V posledních sezónách ZDCH úzce spolupracuje se stálými hosty z činohry Karlovarského městského divadla. Repertoár divadla je tematicky i žánrově pestrý od velkolepých muzikálů přes zahraniční novinky, chytré komedie, hrané na komorní scéně studia d, až po pohádky.

ZDCH patří k pravidelným účastníkům Noci divadel už od prvního ročníku v roce 2013 (komentované prohlídky, workshopy). Během „koronavirové odstávky“ vyvstala potřeba těsnějšího kontaktu s diváky nejen přes sociální sítě (hry a soutěže s divadelní tématikou). Zájem o interaktivní projekty přetrval i po znovuotevření divadla. Nově se zavedly pravidelné dramaturgické úvody před večerními představeními a byla zahájena spolupráce s externím divadelním lektorem Petrem Bařinou.

DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

Ateliér Divadlo a výchova ve studijních plánech reflektuje aktuální potřeby a směřování v oblasti práce s divadelním publikem. Studijní obor Divadlo a výchova tak obsahuje specializované předměty, které kombinují teorii a praxi divadelního lektorství.

Jedná se o dvousemestrální předměty Dílny k inscenacím JAMU (bakalářské studium) a Divadelní projekt – práce s publikem (magisterské studium). Absolventi těchto předmětů se orientují v problematice divadelního lektorství a vnímají ho v kontextu strategií práce s publikem, dokážou navrhnout, aplikovat nebo adaptovat vhodný formát práce s publikem včetně strukturování dílny k inscenaci. Součástí výuky jsou stáže a praktické ukázky práce s publikem u českých divadel.

Absolventi oboru Dramatická výchova jsou schopni koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dokážou vést skupinu amatérů při kolektivní tvorbě autorského divadelní díla. Mají základní znalosti z oblasti divadelního managementu a zkušenosti z organizace divadelního festivalu či amatérských divadelních přehlídek. Spolu s celkovou uměleckou a pedagogickou vybaveností jsou plně kvalifikováni pro práci divadelních lektorů u profesionálních divadel.

DAMU / KVD

DAMU / KVD

Katedra výchovné dramatiky DAMU se zaměřuje na propojování dramatu a divadla a pedagogické práce v různých kontextech formálního i neformálního vzdělávání. Vznikla v roce 1993, její vznik rezonoval s proměnami školy v devadesátých i pozdějších letech a s proměnou pojetí umění ve formálním vzdělávání. Akcent na formální vzdělávání se ve studiu postupně rozšířil na zkoumání a rozvoj možností oboru i mimo školy.

Tématem divadelního lektorství se katedra zabývá již více než 10 let a vidí v něm velký potenciál. Studenti katedry přicházejí do kontaktu s divadelním lektorstvím mimo jiné i ve spolupráci s fakultním Divadlem DISK, s nímž katedra pravidelně spolupracuje již od roku 2015. Mnohé studentské projekty se váží i k divadlům mimo DAMU.

Divadelní lektorství přináší divadlům možnost hledání nových rolí a nástrojů divadla jako místa kulturního a uměleckého rozvoje, rozvoje společenského, občanského (nové způsoby práce s diváky, práce s komunitami, hledání nových nástrojů rozvoje regionu, práce s nízkoprahovými skupinami atd.). Je zcela logické, že se řada absolventů katedry divadelním lektorstvím zabývá i ve své profesní práci - pro mnoho studentů katedry souzní tyto cesty s postupy a cíli dramatické výchovy.

Katedra výchovné dramatiky podporuje vznik a činnost Asociace divadelních lektorů, její snahy o rozšíření povědomí o problematice divadelního lektorství, akcentování tohoto tématu v diskusi o hledání nových rolí kulturních institucí a v neposlední řadě její snahy o vytváření prostoru pro vzájemnou inspiraci a rozvoj lektorů samotných.

Ateliér NDM

Ateliér NDM

medailonek

Tereza Haraštová

Tereza Haraštová

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Radost z blízkého setkávání "divadla" a diváků.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Když zasekli sekeru hned vedle mé nohy na jevišti.. nebo to už bylo hlediště?

3) Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?
Diváky;)

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… dotknout se loutek v divadle. A ani v dospělosti nedokážu pochopit… proč se jich ještě stále nemůžeme dotýkat. Divadlo mě naučilo… být šťastnou za to, že vůbec je:)

5) životopis ve zkratce:

 • studium DF JAMU, obor Divadlo a výchova
 • pedagog LDO na ZUŠ Vyškov
 • členka divadelních skupin Baterka a Anténa zaměřujících se na participační divadelní představení pro děti
 • lektorka Ateliéru při NDM Ostrava
 • autorka a realizátorka divadelních představení pro nejmenší diváky (2+)

Anna Hrnečková

Anna Hrnečková

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Baví mě, že můžu být znovu a znovu svědkem toho okamžiku, kdy lidé, hlavně ti malí a mladí, zcela zjevně pochopí, že divadlo je ...ty jo, fakt dobrý.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Neumím vybrat jeden, jsem zážitkům otevřená, znovu a znovu nechávám divadlo aby mě vychylovalo z rovnováhy.

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aby se více vědělo o jeho smyslu, o jeho možnostech, abychom od něj nečekali jen živé setkání se seriálovými tvářemi, nebo pobavení a odpočinek, abychom ho uznali jako něco, co prostě potřebujeme a musíme se o to starat.

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… dělat to, co mě baví, celý život, namísto dospělé práce. Ani v dospělosti nedokážu pochopit…, že lidi fakt dělají celý život něco, co je nebaví, nebo co dokonce nemají rádi. Divadlo mě naučilo…, že i to, co do poslední chvíle vypadá, že nedrží pohromadě, je to katastrofa a totální selhání, může být na premiéře najednou, jako zázrakem, kompaktní, hotové, silné a skvělé. (a nebo taky ne)

5) životopis ve zkratce:

 • hudebně-dramatické oddělení, Pražská konzervatoř, Katedra divadelní vědy FFUK, Katedra výchovné dramatiky DAMU 
 • herečka, spolupráce se soubory CD2002, Divadelní studio Továrna
 • produkční v Divadle Komedie a Divadelním studiu Továrna
 • spoluzakladatelka lektorského oddělení v Divadle Drak v Hradci Králové
 • pedagog teoretických předmětů na Pražské konzervatoři
 • nyní externí pedagog KVD DAMU
 • redaktorka časopisu Tvořivá dramatika, spolupráce s portálem Dramox.cz na vytváření materiálů pro školy

Lenka Hubáčková

Lenka Hubáčková

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Objevovat společně s ostatními lidmi smysl a kouzlo divadla, jako místa, kde můžeme vnímat, cítit, prožívat a přemýšlet o rozmanitosti vnitřního i vnějšího světa.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Na začátku 90. let se pár lidem, kteří se nazvali Alternativní divadelní fúze Howghno podařilo uspořádat premiéru a zároveň derniéru performance NAZÍ přímo na jevišti Západočeské divadlo v Chebu, na kterou přišli diváci se zakoupenými vstupenkami. Byla jsem tehdy od začátku u toho a zároveň performerkou. Zpětně viděno považuji za neuvěřitelné, že tehdejší vedení divadla náš "experiment" umožnilo. Tento zážitek a zkušenost mě hluboce ovlivnili a ukázali důležitost budování otevřeného vztahu mezi divadelníky a publikem.

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aby bylo magickým, přitažlivým místem, které umožňuje lidem poznávat, procítit a otevřít se hledání odpovědí na bytostné otázky života a lidské společnosti.

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… zkoušet být na chvilku někým jiným. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… vibrace. Divadlo mě naučilo… přemýšlet o prožitcích.

5) životopis ve zkratce:

 • střední hotelová škola Mariánské lázně – maturita
 • Státní jazyková zkouška speciální v oboru překladatelském pro jazyk německý - úroveň C2
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, kurz u NIDV (akreditace MŠMT); kurz Strategické plánování v přípravě kulturních projektů a kurz Veřejný prostor jako jeviště, dějiště, bydliště, pracoviště a místo - ZČU v Plzni, Arts management
 • členka spolku a externí spolupracovnice Kultur & Spielraum e.V Mnichově (BRD)
 • tlumočnice / překladatelka / školitelka v rámci bilaterální a mezinárodního projektů a seminářů
 • průvodkyně v Praze
 • 2014-2017 výkonná ředitelka projektu Mini-Plzeň 2015 město dětí součást programu Evropského hlavního města kultury – Plzeň 2015
 • 2017- do současnosti externí lektorka ND+ v Národním divadle: vývoj nových formátů práce s publikem, koncepční příprava vzdělávacího oddělení

Vojtěch Löffelmann

Vojtěch Löffelmann

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Propojování diváka a divadla (ať už si pod tím představíme cokoliv a kohokoliv) a unikátnost každého setkání.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Negativní nebo pozitivní? :-)

3) Kdybys byl sudičkou, co bys dal v dnešní době divadlu do vínku?
Dnes bych dal divadlu hlavně možnost skutečně živě hrát. Mimo aktuální dobu ale otevřenou mysl na straně inscenátorů i diváků.

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… všechno, co neznám nebo nechápu. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… složitost světa. Divadlo mě naučilo… jinak myslet.

5) životopis ve zkratce:

 • 2014-2019 Katedra výchovné dramatiky DAMU v Praze obor dramatická výchova
 • externí lektor v Divadle Minor, Divadle Na zábradlí, Divadle DISK
 • lektor divadelního příměstského tábora Divadla Lampion
 • učitel dramatické výchovy (aktuálně na SPgŠ Karlovy Vary)
 • externí pedagog KVD DAMU

Radka Macková

Radka Macková

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Hledat různé přístupy k publiku, vytvářet nové formáty, přesvědčovat zaměstnance divadla, že to má smysl, slyšet diváky jak říkají, že to bylo fajn...

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Stát dvě a půl hodiny v "jámě" v divadle Globe a sledovat Zimní pohádku...

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?

Ať má mnoho diváků - aktivních, samostatně smýšlejících, nadšených. Ať má dobré podmínky pro rozvoj původní dramatické tvorby, adresované různým skupinám diváků. Ať nepřestane hledat.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo, ... Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ... Divadlo mě naučilo...

Jako dítě mě vždycky lákalo lozit na půdu a hrabat se ve starém harampádí. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, jak funguje elektronový mikroskop. Divadlo mě naučilo se trochu míň stydět.

Životopis ve zkratce: 

 • členka a později vedoucí Dětského divadelního souboru PIRKO
 • studium na Akademickém gymnáziu s humanitním zaměřením
 • magisterské studium v Ateliéru dramatické výchovy DF JAMU
 • učitelka angličtiny pro děti
 • odborný asistent v Ateliéru Divadlo a výchova DF JAMU
 • stáž v Londýně a Yorku v oblasti divadelního vzdělávání

Vít Piskala

Vít Piskala

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?

Práce divadelního lektora. 

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Byl to ten poslední...

3) Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?

Víno, buchtu a květiny... a poslal bych je skrz hustý les za Babičkou! Ale bacha na Vlka! 

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... být dospělý. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ...jak být dospělý.
Divadlo mě naučilo, ...nebýt dospělý.

5) Životopis ve zkratce

 • ZUŠ Hlučín
 • gymnázium Opava
 • DF JAMU, obor Dramatická výchova
 • Husa na provázku, Divadlo Polárka, Malé divadlo v Českých Budějovicích
 • vedoucí Ateliéru 3D v Jihočeském divadle

Dominika Prokopová

Dominika Prokopová

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Možnost diskutovat s dětmi a studenty o divadle, inspirovat je k vlastní tvorbě a získávat novou inspiraci pro sebe, nahlížet na divadlo i okolní svět očima někoho jiného a díky tomu si všimnout něčeho, co by mi jinak uniklo. Mít možnost říct divákům, že bez nich by to nešlo a zjistit, kdo vlastně jsou. Vést tichou válku proti dobře/špatně. Hrát si v práci.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Bylo jich víc. Intenzivní divadelní zážitek mám pokaždé, když věřím tomu, co vidím.

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Mecenáše s otevřenou myslí.

4) Jako dítě mě vždycky lákalo kdeco. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, proč mě tak často něco láká. Divadlo mě naučilo podlehnout lákání.

5) Životopis ve zkratce:

 • Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy (Mgr.)
 • Divadelní fakulta DAMU v Praze, obor Výchovná dramatika (MgA.)
 • divadelní lektorka Divadla Lampion v Kladně
 • lektorka a metodička zážitkových workshopů Post Bellum a lektorka Divadla Paměti národa
 • lektorka vzdělávacích programů České filharmonie a ředitelka hudebně-divadelního Festivalu HABROVKA

Hana Strejčková

Hana Strejčková

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Různost komunikačních způsobů, kreativní rozvíjení témat navázaných na divadelní projekty, pestrost cílových skupin, zážitkové vedení dílen, tvorba doprovodných inspirativních listů, hra a hravost v každém detailu.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Když se v jeden moment "tady a teď" propojí jeviště s hledištěm a celý prostor dýchá v jednotném rytmu, atmosféra nepopsatelná a hodnotná, vnímaná všemi smysly a asociace volné jako by okřídlené všude kolem.

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Diváky, respekt k různosti umění, více stagion

4) Jako dítě mě vždycky lákalo zůstat v divadle i poté, co se zatáhne opona a podržet si pocit co nejdéle.
Ani v dospělosti nedokážu pochopit, že existují dospělí, kteří zapomněli na to, že byli dětmi.
Divadlo mě naučilo, že se člověk nikdy nezavděčí všem.

5) životopis ve zkratce:

 • absolventka DAMU - dramaturgie, Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži - fyzické divadlo a scénografie.
 • aktuálně studentka doktorského programu na Katedře nonverbálního divadla HAMU a Kreativní pedagogiky na Katap DAMU.
 • spoluzakladatelka, umělecká vedoucí a režisérka FysioART
 • divadelní lektorka a vedoucí divadelních táborů pro děti a specifické skupiny

Tereza Strmisková

Tereza Strmisková

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Různorodost. To, že jsem v osobním kontaktu s divákem a společně něco tvoříme. Baví mě propojovat lidi, experimentovat s formáty. Jsem vděčná za to, že je v našem divadle možné pracovat v týmu, když jsem byla dříve jedinou lektorkou divadla, připadala jsem si trochu osamělá.. :)

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Hodně na mě zapůsobila inscenace Transky, body, vteřiny.. z dílny Tomáše Dianišky, kterou 2018 uvedli Bezruči. Síla a autenticita příběhu, herecký výkon Jakuba Burýška... Byla jsem z toho paf! Podobně na mě zapůsobilo představení NoD Quijote (režie Jan Nebeský) na Divadelní flóře, ale to už je hodně dávno. Ještě určitě celý týden poté jsem ho měla plnou hlavu. Aktuálně mám nejsilnější divadelní zážitek z improvizace na zkoušce Činoherního studia. Když po roce absence vidíte, že se něco před vámi na "jevišti" odehrává, uvědomíte si, jakou má divadlo v tom okamžiku tady a teď sílu.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?

Otevřenost, ochotu vystoupit z "konzervy", flexibilitu a schopnost provokovat k akci, schopnost být prevencí bolesti...

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo, ... Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ... Divadlo mě naučilo...

Jako dítě mě vždycky lákalo bydlení o samotě (jsem ze sedmi sourozenců..), to se mi vlastně nikdy v životě nesplnilo. A už po něm ani tolik netoužím. Ani v dospělosti nedokážu pochopit některé zbytečné konvence a stereotypy, tu prapodivnou kalkulativní diplomacii, kterou v jednání s druhými používáme namísto upřímnosti. Divadlo mě naučilo číst svůj život jako příběh.

Sem prosím vepiš v cca 5-8 odrážkách tvůj profesní životopis (vzdělání, praxe, práce)

 • 2004-2009 Ateliér Divadlo a výchova, JAMU
 • 2009 - 2014 pedagog Literárně-dramatického oboru ZUŠ Třinec
 • 2012 - 2015 externí pedagog Ostravské univerzity
 • 2012 - doposud divadelní lektorka Národního divadla moravskoslezského, předsedkyně spolku Ateliér při NDM

Michaela Rotterová

Michaela Rotterová

Co tě baví na práci divadelní lektorky?
Různorodost, inspirace, neustálé poznávání nového.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Jeeee...těch bylo. Na jevišti i v hledišti. Nelze vybrat jen jeden.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aktivní diváky, kteří ho neberou jen jako "zabití" volného času.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... spřádat plány, co bude, až vyrostu. Ani v dospělosti nedokážu pochopit... některé lidi. Divadlo mě naučilo... neustále se přizpůsobovat něčemu novému.

Životopis ve zkratce:

 • absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • herečka Divadla Radost
 • moderátorka Rádia Krokodýl, Rádia Jihlava a Free Radia
 • lektorka, která miluje práci s lidmi v oblasti divadla, zpěvu a pohybu

Juliána Vališková

Juliána Vališková

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?
Že díky neustálé a živé komunikaci s divákem mohu na každou inscenaci a i na divadlo jako takové koukat neustále nově.

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Těch bylo opravdu hodně. Ale ten poslední jsem zažila v Huse na provázku na inscenaci Mein Švejk.

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Spoustu momentů, při kterých se mu bude dařit rezonovat s divákem.

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… zachraňovat svět. Teď bych ho chtěla aspoň trochu ovlivňovat. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… jak náročné je vnímat druhé lidi. Divadlo mě... naučilo!

5) životopis ve zkratce:

 • JAMU, obor divadlo a výchova, MgA. 
 • 2014 – 2019 – Divadelní studio Kolárka Blansko – lektor dramatického kroužku pro děti od 7 do 18 letlektor pohybového divadla
 • 2014 – 2016 – Divadlo Polárka – lektor dětských dílen pro veřejnost 
 • 2016 – 2021 – Divadlo Polárka – vedoucí lektorů
 • 2018 – 2019 – pohybové studio Bistro anatomy – lektor aerial hoop, lektor pohybového divadla
 • 2019 – nyní – SVČ Lužánky,lektor dramatického kroužku pro děti od 13 let
 • režijní zkušenosti Obři (participační inscenace v Divadle Polárka, 3 +), Jak jsem plul ke královně Severu (participační inscenace Divadla Polárka, 5+), Neviditelná (inscenace divadla Mikro-teatro, 5+), O zrzavé vlčici (inscenace divadla Mikro-teatro, 0+)

Hana Volkmerová

Hana Volkmerová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Propojování divadelního oboru s pedagogickým a částečně psychologií.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
V dětství, když jsem viděla poprvé inscenaci Divadla Drak. Bohužel si už nepamatuji, co to bylo.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Hodně vstřícných a poučených diváků, kteří vnímají divadelní umění jako nezbytnou součást kulturního sdílení a obohacování na individuální i komunitní i přeshraniční úrovni.

Doplň věty dle fantazie...
Jako dítě mě vždycky lákalo... zažít něco dobrodružného spolu s více lidmi. Ani v dospělosti nedokážu pochopit.... jak je možné, že se někdo v dospělosti přestává ptát, zkoumat, objevovat, učit se a radovat se z maličkostí.  Divadlo mě naučilo... klást si otázky o čem? a proč?

Životopis ve zkratce:

 • absolventka DF JAMU, divadelní dramaturgie, následně tamtéž titul Ph.D., obor dramatická umění
 • lektorka dramaturgie v Městském divadle ve Zlíně.
 • dramaturgyně v Divadle loutek Ostrava
 • zakladatelka spolku Theatr ludem v Ostravě
 • pedagožka na Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě
 • v současnosti divadelní lektorka v Divadle loutek Ostrava, tohoto času na rodičovské dovolené

Daniela von Vorst

Daniela von Vorst

1) Co tě baví na práci divadelní lektorky? 
Baví mě dělat tak trochu rozruch. Jevištní mistři nemají moc rádi, když jim řádíme po divadle, ale nakonec zpravidla uznají, že to nebylo ani nebezpečné, ani až tak rušivé a že si to lidi docela užívali:) Baví mě momenty, kdy se účastníci "zapomenou" a naplno se ponoří do hry, improvizace, diskuze a nehlídají se, jak při tom vypadají nebo co si o nich ostatní myslí. Prostě čirý moment zabrání se do hry. Momenty, ve kterých účastníkům "něco" dojde a vyjde z nich třeba jen "aha.." (hlasité, tiché, nevěřícné, radostné...)

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Klíčový byl pro mě zážitek z dopoledního představení pro školy jednoho nejmenovaného pražského divadla, kde herci museli přerušit představení, protože se na jevišti přes hluk a poznámky z hlediště neslyšeli. Tehdy jsem si řekla, že je něco "dost špatně" (pozn. to představení jsem měla moc ráda, viděla jsem 7x!) a že je potřeba udělat něco pro to, aby ti mlaďoši pochopili, že to, co se jim snaží herci předat, se jich taky týká a když se trochu zaposlouchají a zamyslí, že jim to může dost dát. Tak jsem se dala na profesi divadelní lektorky. :)

3) Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Vnímavé diváky, kteří vidí smysl v tom se vypravit do divadla, namísto trávení večeru u Netflixu. A diváky, kteří se nebojí jít na představení, které třeba holt ne vždycky přinese "životní zážitek", ale stejně to příště zkusí znovu.

4) Doplň věty dle fantazie:
Jako dítě mě vždycky lákalo... zakřičet něco do ztemnělého sálu těsně před představením.
Ani v dospělosti nedokážu pochopit... spoustu věcí, ale vytáčí mě zabedněnost některých lidí, se kterou nepohne ani pár volů. Prostě ne a hotovo.

Divadlo mě naučilo... znovu a znovu zkoušet vycházet i se zabedněnými lidmi. A nekřičet do ztemnělého sálu těsně před představením :D

5) Životopis ve zkratce

* herectví na Pražské konzervatoři, studium dramatické výchovy na DF JAMU a KVD DAMU
* stáž v Maxim Gorki Theater v Berlíně (2006) a v projektu TUSCH v Hamburku - projekt víceleté spolupráce divadel a škol (2011-2014)
* vedení souborů umělecké skupiny OLDstars (2002-2010, 2015-) 
* divadelní lektorka ND+ v Národním divadle (2014 - )
* předsedkyně Asociace divadelních lektorů (2020 -)

Jindřich Andrýsek

Jindřich Andrýsek

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?

Interaktivní a blízké setkání s divákem. 

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Každý den strávený v divadle je pro mě nejintenzivnějším zážitkem.

3) Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?

Odvahu nebát se dělat nové věci.

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... být dospělým. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, že... tunové lodě plují a obrovská letadla létají. Divadlo mě naučilo, že... mít sny je krásná věc, život je díky nim barevnější.

5) Životopis ve zkratce

 • obor Design na SŠ
 • divadelní sdružení Theatr ludem (divadelní lektor, herec, loutkář a příležitostný výtvarník)
 • divadelní lektor v Divadle loutek  v Ostravě (externě, poté 2 roky HPP, do roku 2021    
 •