Aktuality

28/12/2023

Zajímá vás, jaké techniky a formáty se osvědčily v praxi divadelních lektorů? Nebo si chcete osvěžit či rozšířit "lektorský repertoár" o další variabilní hry, cvičení, ice-breakery pro vaše programy? Školení proběhne 20.ledna 2024 v Národním divadle Brno! Zájemci nechť se hlásí na e-mail asociace(zavinac)divadelnilektori.cz

20/11/2023

Téma mladé publikum a jeho zájem o divadlo budeme diskutovat s divadelními lektorkami a zástupci divadel napříč ČR během listopadového školení v Praze. To proběhne díky podpoře Domu zahraniční spolupráce, p.o., děkujeme! Velmi nás potěšil enormní zájem o školení a bohužel byla kapacita 3 dny po otevření registrací beznadějně zaplněna. Vzhledem k takovému ohlasu zvažujeme, že téma zopakujeme na některém ze školení Asociace divadelních lektorů během této sezóny. Sledujte proto náš fb, popřípadě se nám ozvěte mailem, abychom Vás mohli včas informovat! 

15/11/2023

V lektorské praxi je potřeba neustrnout a vyšlapané, ověřené cestičky pravidelně měnit za ty nové, leckdy neproklestěné. Proto jsme rádi, že ve spolupráci Supermarket WC / Dizajnpark můžeme proškolit naše členy!   

09/10/2023

Ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Asociací profesionálních divadel chystáme 23.-24.listopadu 2023 školení k tématu, jak zapojit mladé publikum. Příklady z praxe, zkušenosti, karamboly a osobní zkušenosti s tím, jak práci s publikem lze (lépe či hůře) financovat. Přednostní účast pro řádné členy Asociace divadelních lektorů a Asociaci profesionálních divadel. Přihlášky a bližší informace zveřejníme na fb divadelnilektori. 

29/09/2023

Tradiční podzimní valná hromada členů Asociace divadelních lektorů se uskuteční ve dnech 24. a 25.listopadu 2023 v Praze. Přivítáme nové členy, shrneme uplynulou sezónu, představíme sezónu letošní a v sobotu si dopřejeme nejvíc praktický a nepostradatelný workshop dyzajnového myšlení! 

01/09/2023
31/08/2023

Na semináři pro zástupce divadel z ČR a SR , který v srpnu pořádal Dům zahraniční spolupráce, jsme jednak  prezentovali činnost Asociace, jednak se síťovali s přítomnými kolegy - zejména těmi ze Slovenska- a současně jsme hledali možnosti vzájemné spolupráce. Její financování usnadní například projekty malého rozsahu KA2 v rámci programu ERASMUS+ . Odkaz na prezentaci DZS vč. termínů, kdy je možné projekty předkládat, najdete v knihovně. Krátký článek o akci najdete v odkaze tu: Školení Divadlem ke vzdělávání

 

07/08/2023

Grantová žádost Asociace na další vzdělávání divadelních lektorů, ale i pedagogů, podaná v rámci NPO - statut umělce, uspěla s krásnými 83 body ze 100. Odkaz na výsledky všech žadatelů) Výše dotace byla sice velmi výrazně pokrácena, i tak se ale pokusíme nabídnout v nové sezóně 23/24 co nejvíc příležitostí ke sdílení zkušeností, k inspiraci a dovzdělávání. Přehled témat školení a termínů brzy zveřejníme na fb a v našem newsletteru. Nedostáváte newsletter? Napište si o něj! E-mail najdete zde na stránkách v kontaktech
 

29/05/2023

Abychom zajistili stejnou dostupnost našich aktivit (školení, setkání, workshopů), podali jsme žádost o grant z dotačního program Národního plánu obnovy na projekty kreativního učení. Pokud uspějeme, těšte se na nálož seminářů, příležitostí pro mentorovanou lektorskou praxi i zahraniční inspiraci! Sledujte náš fb divadelnilektori, kde s vámi budeme sdílet jak to celé dopadlo!  

25/05/2023

Vítáme v Asociaci divadelních lektorů Činoherní studio Ústí nad Labem, Městská divadla pražská, Východočeské divadlo Pardubice a Divadlo Tramtárie. Celkem tvoří členskou základnu 30 profesionálních divadelních organizací a  24 divadelních lektorů a lektorek! Ještě nejste členy ADL? Přihlaste se! Přihlášky jsou ke stažení v sekci Kontakty / ke stažení. Spojujeme kulturní scénu se zájmem o práci s publikem - buďte toho součástí! 

19/05/2023

Jak funguje Asociace divadelních lektorů, jakou výhodou je vlastní právní subjektivita nebo proč by si měli být lektoři a dramaturgové vzájemně pravýma rukama - témata z letošního dramaturgického sympozia v rámci Divadelního světa Brno, kde jsme prezentovali a síťovali se s dramaturgy z celé republiky. Těšíme se na další spolupráci! 

02/05/2023

Ve středu, 10. května se koná v divadle D21 konference Divadlem k demokracii. Přijďte se podívat, přijďte diskutovat, přijďme se setkat! D21 se mladému publiku dlouhodobě věnuje a sdílení jejich zkušeností, pohled pedagogů a diskuze se zapojenými studenty bude jistě přínosná!

Divadlo D21 – Konference DIVADLEM K DEMOKRACII

 

28/04/2023

Poslední výzva pro předkládání projektů kreativního učení je zveřejněna, držme palce nejen podpoře projektů práce s publikem, ale i vzniku navazující systémové podpory kreativního vzdělávání v ČR!


Podpora projektů kreativního učení II | mkcr.cz

27/04/2023

Členové a členky Asociace dali hlavy dohromady a nasdíleli si zkušenosti, tipy a chystané plány pro grantovou výzvu podpory projektů kreativního vzdělávání v rámci NPO. Dlouho očekávaná výzva byla - symbolicky v den našeho online setkání - skutečně zveřejněna! Nyní nezbývá než popřát všem našim členům snadné nacházení těch správných formulací do grantových formulářů pro úspěšné financování jejich tvořivé činnosti! Zlomme vaz! 

08/03/2023

Zkraje března jsme se setkali s 15 členy Asociace nezávislých divadel a prezentovali náplň a poslání profese divadelního lektora/lektorky. Bylo inspirativní zjistit, co se kde v nezávislé scéně na poli rozvoje publika děje a především cítit silnou motivaci se divákům věnovat! 
Příští setkání budeme prezentovat formáty, které se lektorsky osvědčily a mohou inspirovat členy AND. Máme radost ze společného sdílení a těšíme se na to, co ze spolupráce vzejde!

15/02/2023

Platforma uMěním, které je ADL partnerem, nám umožnila zapojit se do mentoringového programu. Díky tomu (se) inspirujeme a sdílíme si mezioborové zkušenosti s Kunsthalle Praha, DOXem či Terezou Dobiášovou.  

24/01/2023

V lednu jsme úspěšně zakončili pátý pilotní program - tentokrát v Dejvickém divadle! Až tam půjdete na představení, mrkněte do programu, jestli zrovna není v nabídce workshop, diskuze s herci nebo dramaturgický úvod. Držme palce, ať se daří práci s publikem v DD rozvíjet dál.

19/01/2023

Další pilotní program jsme spolu s lektorem Petrem Bařinou realizovali v Chebu! Protože se Petr pilně a úspěšně lektorování věnoval nejen v našem celoročním kurzu Základy divadelního lektorství, ale hlavně ve vlastní praxi v Západočeském divadle, mohl jít pilotní program o krok dál - ke strategii a plánování, na co a na koho se s nabídkou lektorských programů nejlépe zaměřit. Držíme palce, ať se vzniklou strategii daří úspěšně aplikovat!

31/12/2022

Za Asociaci přejeme všem tvořivý, divadelně inspirativní a naplňující rok 2023! 


Pf 2023

09/12/2022

Klíčovou dovedností (nejen) pro práci divadelního lektora je komunikace. V balíku workshopů i teoretických přednášek ve strategické komunikaci, v psychické odolnosti a stres managementu proškolila členy a členky  Asociace divadelních lektorů a částečně i Asociace profesionálních divadel lektorka Alena Zborníková.