KURZ ZÁKLADY DIVADELNÍHO LEKTORSTVÍ

Chcete si rozšířit kvalifikaci a navázat nové kontakty?
Zajímá vás práce s publikem a umělecké vzdělávání?
Staňte se divadelním lektorem!

Kurz jsme připravili pro výkonné umělce a zaměstnance divadel, kteří chtějí rozvíjet ve své domovské kulturní instituci práci s publikem.

Program ročního kurzu má podobu čtyř inspirativních víkendových setkání, která v praxi i teorii přiblíží práci s divadelním publikem. Setkání se konají ve významných kulturních institucích tak, aby se účastníci mohli seznámit s prací divadelních lektorů přímo v místě jejich působení. Hostitelskými organizacemi jsou Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Janáčkova akademie múzických umění, Divadlo Drak. Vedle osobních setkání jsou součástí kurzu společné on-line aktivity, které doplňují jednotlivé obsahové části programu.

Umělecké vzdělávání

Seznámíme vás se současným uměleckým vzděláváním v ČR, s jeho přínosy i překážkami v praxi. Projdete si řadou cvičení a aktivit, které budete moci využívat při své práci s publikem, prověříte si své tvůrčí a pedagogické schopnosti. Uvidíte konkrétní ukázky doprovodných programů k repertoáru činohry, baletu, opery i muzikálu.

Práce s publikem

Představíme vám pojetí práce s publikem, ve kterém se divák emancipuje z role pasivního konzumenta na aktivního partnera. Zaměříme se na praktické využití, výhody i úskalí různých formátů práce s diváky. Absolvujete netradiční doprovodné programy, které Národní divadlo veřejnosti nabízí.

Komunikace s divákem

Seznámíme vás s proměnami ve vnímání divadelního jazyka z pohledu vývojové psychologie, zaměříme se na téma divácké zpětné vazby a kontaktu veřejnosti s tvůrci. Představíme různé přístupy ke komunikaci se školami a přiblížíme význam dlouhodobé spolupráce s pedagogy. Nabídneme inspiraci v podobě příkladů dobré praxe z komunitní práce s publikem u nás i v zahraničí.

Lektorská praxe

Zaměříme se na základní formát - workshop k inscenaci. Naučíte se formulovat témata, nosná pro různé cílové skupiny publika, vystavět strukturu workshopu a napsat anotaci. Shrneme si, co všechno obnáší práce divadelního lektora a na příkladech z praxe získáte inspiraci, jak začít s prvními kroky práce s publikem.

 

ODKAZ NA METODIKU KURZU ZÁKLADY DIVADELNÍHO LEKTORSTVÍ 2021/2022. 

 

V sezóně 2021/2022 je kurz realizován díky grantové podpoře z fondů EHP a Norska.

Pro realizaci kurzu v nadcházející sezóně 2023/24 usilujeme o získání grantu z Národního plánu obnovy. V případě zájmu o účast se na nás neváhejte obrátit! 

fondy EHP a Norska

fondy EHP a Norska