PILOTNÍ PROGRAMY PRÁCE S PUBLIKEM

Nejvíce zjistíte přímo v praxi. Proto nabízíme divadlům všech typů, velikostí a zřízení praktickou „ochutnávku“, pilotní program práce s divadelním publikem. Celková podoba vzniká ve společném dialogu přímo na míru danému divadlu a divákům. Budeme zjišťovat, co od práce s publikem čekáte, jak velký prostor rozvoji publika chcete v rámci vašeho divadla nabídnout, jaké cílové skupiny chcete oslovit, jaká jsou přání a postoje vedení, dramaturgie, marketingového a obchodního oddělení. Pomocí dotazníků se zeptáme na názor přímo vašich diváků. Co by si přáli oni? Co od „svého“ divadla očekávají? Vše vyhodnotí náš tříčlenný tým, složený ze zkušených lektorů a odborného garanta z VŠ. Poté vypracujeme koncept práce s publikem a prezentujeme vedení. Koncept bude obsahovat nejen konkrétní návrhy formátů práce s publikem, ale i akční, marketingový a fundraisingový plán.

Jeden z navržených formátů zrealizujeme přímo v divadle tak, aby si vedení i zaměstnanci dokázali představit, jak je spolupráce s lektorem kompatibilní i s každodenním divadelním provozem. Délka pilotního projektu je individuální, minimálně jeden, maximálně dva měsíce. Poté bude pouze na vás, kam se bude další (spolu)práce s publikem ubírat. V případě zájmu se pokusíme divadelního lektora zajistit i personálně a podpořit jeho hladké začlenění do celého „divadelního organismu“. Po skončení pilotního projektu však nejste ničím ani nikomu zavázáni – kromě vašich diváků, samozřejmě.