Radka Macková

Radka Macková

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Hledat různé přístupy k publiku, vytvářet nové formáty, přesvědčovat zaměstnance divadla, že to má smysl, slyšet diváky jak říkají, že to bylo fajn...

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Stát dvě a půl hodiny v "jámě" v divadle Globe a sledovat Zimní pohádku...

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?

Ať má mnoho diváků - aktivních, samostatně smýšlejících, nadšených. Ať má dobré podmínky pro rozvoj původní dramatické tvorby, adresované různým skupinám diváků. Ať nepřestane hledat.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo, ... Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ... Divadlo mě naučilo...

Jako dítě mě vždycky lákalo lozit na půdu a hrabat se ve starém harampádí. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, jak funguje elektronový mikroskop. Divadlo mě naučilo se trochu míň stydět.

Životopis ve zkratce: 

  • členka a později vedoucí Dětského divadelního souboru PIRKO
  • studium na Akademickém gymnáziu s humanitním zaměřením
  • magisterské studium v Ateliéru dramatické výchovy DF JAMU
  • učitelka angličtiny pro děti
  • odborný asistent v Ateliéru Divadlo a výchova DF JAMU
  • stáž v Londýně a Yorku v oblasti divadelního vzdělávání