Kdo je divadelní lektor

Divadelní lektor se pohybuje mezi světem divadla a diváků, prohlubuje jejich vzájemný kontakt, zvědavost a respekt. Jeho úkolem je přibližovat scénická umění rozličným sociálním skupinám, vytvářet a realizovat umělecko-vzdělávací programy pro veřejnost a pečovat o diváckou komunitu konkrétní divadelní scény.

Cílem divadelního lektora není poučovat a informacemi a vysvětlováním zplošťovat zážitek z uměleckého díla. Zajišťuje spíše vzájemnou výměnu podnětů mezi divadlem a jeho diváky, pestrými metodami rozvíjí témata inscenací, podněcuje diskusi. Pomáhá divadelní umění zpřístupnit méně zkušeným divákům, buduje jejich vztah k dramatickému umění i konkrétnímu divadlu.

Divadelní lektor boří leckdy ještě silně přetrvávající pohled na pozici diváka coby pasivního konzumenta předváděného umění.
Nejčastějšími formáty doprovodných programů jsou tvůrčí dílny k inscenacím (nejčastěji jako příprava před návštěvou představení či reflexe poté), dramaturgické úvody a diskuze s tvůrci, dovednostní workshopy nebo workshopy související s uměleckou tvorbou, seznamování s provozem divadla a s divadelními profesemi, atp.
Lektor zpravidla komunikuje se školami a věnuje se jak tvořivé výchově dětského a mladého diváka, tak metodické spolupráci s učiteli. Realizuje umělecké projekty, ve kterých se potkávají profesionálové s amatérskými umělci, vede zájmové soubory při divadle, popř. pečuje o komunitu okolo daného divadla.
 ilustrace Magdalena Rutová

Díky blízkému kontaktu s divákem se divadelnímu lektorovi daří zajišťovat cennou zpětnou vazbu, zásadním způsobem přispívá k rozšiřování současné i budoucí divácké základny. Spolu s dramaturgy je to právě divadelní lektor nebo lektorka, kdo přináší formáty komunikace s veřejností, které vhodným způsobem reflektují aktuální společenskou situaci a problémy.

Práce divadelního lektora je úzce provázána s mnoha oblastmi divadelní práce, což ji činí nedílnou součástí divadelního organismu. Zároveň bývá divadelní lektor sám člověkem mnoha profesí: je učitelem, umělcem, produkčním, náborářem, tajemníkem, zabývá se fundraisingem, PR strategiemi, žádostmi o granty atd.

V současné době se lektoři mají možnost vzdělávat zejména na Katedře výchovné dramatiky DAMU a v Ateliéru Divadlo a výchova JAMU. Obě katedry nabízejí komplexní vzdělání v oblasti divadla, výchovy i samotné lektorské práce. Lektory se ovšem také stávají často divadelníci jiných profesí: dramaturgové, herci, režiséři, pracovníci marketingu apod.

Obor divadelního lektorství se, nejen v České republice, stále vyvíjí a definuje. To je logicky dáno neustále se měnícími podobami živé kultury a poptávkou společnosti, ale také dynamickými socio-kulturními vlivy. Divadelní lektor pomáhá oběma stranám (divákům a tvůrcům) reflektovat vzájemné potřeby a hledat společné body zájmů. I proto se pozice divadelního lektora ukazuje jako klíčová. Pro divadla, která chtějí zodpovědně plnit veřejnou kulturní službu a reagovat uměním na současný svět, je spolupráce s divadelními lektory nezbytná.

 

Chcete vědět víc o práci divadelního lektora?

Jste lektor nebo lektorka a máte zájem o členství?

Jste divadelní instituce se zájmem o práci s publikem?

Ozvěte se nám!

"Hledejme způsoby, jak oslovit diváka ne jako pasivního konzumenta našich vizí, ale jako partnera, kterému dáme prostor k vyjádření a k zážitku z toho, že divadlo se může bytostně dotýkat i jeho samotného." Daniela von Vorst, divadelní lektorka ND+
 

Chcete vědět víc o práci divadelního lektora?

Jste lektor nebo lektorka a máte zájem o členství?

Jste divadelní instituce se zájmem o práci s publikem?

Ozvěte se nám!

"Hledejme způsoby, jak oslovit diváka ne jako pasivního konzumenta našich vizí, ale jako partnera, kterému dáme prostor k vyjádření a k zážitku z toho, že divadlo se může bytostně dotýkat i jeho samotného." Daniela von Vorst, divadelní lektorka ND+