Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem, které vzniklo v roce 1996. Zakládajícími členy byli ředitelka Daniela Šálková, režiséři Hana Burešová a Jan Borna a dramaturg Štěpán Otčenášek. Herecký soubor vznikl spojením dvou hereckých skupin, které do nového divadla přišly s režisérkou Burešovou (herci z divadla Labyrint) a s režisérem Bornou (herci z Dejvického divadla). V posledních letech se k uměleckému vedení přidalo režijní duo SKUTR.

Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Inscenace Divadla v Dlouhé přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků.

V roce 2021 vznikla v divadle pozice divadelního lektora. Divadlo se též zapojilo do pilotního programu Asociace divadelních lektorů a v současné době pracuje na rozšíření lektorských a doprovodných programů pro diváky. Přestože je v divadle pozice lektora nová, má divadlo dlouhodobou tradici v tvorbě programů zaměřených na práci s publikem. Pořádá lektorské úvody, debaty s tvůrci, prohlídky zákulisí aj. Soustředí se mimo jiné i na mladší publikum; spolupracuje s Klubem mladých diváků, uvádí řadu inscenací pro děti, připravuje speciální nabídky pro školy a pořádá dva dětské festivaly (Dítě v Dlouhé a Festival 13+), které jsou doplněny o lektorské programy. Doplňující materiály k inscenacím zpracovává i v audio a video podobě.