Divadlo DISK

Divadlo DISK

Divadlo DISK funguje při Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). Na jeho chodu se tak podílí kromě zaměstnanců DISKu také studenti fakulty – režiséři, dramaturgové, scénografové, kostýmní výtvarníci a produkční. Studenti teorie a kritiky organizují pořady zvané DISK_USE, v rámci kterých se diváci mohou setkat s celým inscenačním týmem a promluvit si s ním o právě zhlédnutém představení. Katedra výchovné dramatiky a její studenti pak pro veřejnost připravují pravidelně od sezony 2015/ 2016 tvůrčí workshopy k vybraným inscenacím.

„Při tvorbě lektorského programu jsem vycházela především z teze, že DAMU by neměla učit jen své studenty, ale také diváky. Protože co potřebujeme k divadlu? Herce a diváky. Nic jiného. A když budeme vzdělávat jen jednu stranu, nebude vše v rovnováze.  Proto jsem velmi ráda, že můžeme workshopy pro dospělé publikum dále rozvíjet a být součástí Asociace divadelních lektorů,“ říká ředitelka divadla DISK Tereza Sochová.

Divadlo DISK se každoročně zapojuje také do speciálních akcí jako jsou např. Noc divadel nebo festival Open House Praha, v jejichž průběhu jsou veřejnosti zpřístupněny formou prohlídek s výkladem prostory zákulisí a historického sklepení, které se pod budovou školy a divadla nachází.

Pro své diváky vydává divadlo DISK 3x ročně časopis Divadelní info, v němž jsou k nalezení informace o vznikajících inscenacích, dění na fakultě či rozhovory se studenty i pedagogy DAMU.