DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

Ateliér Divadlo a výchova ve studijních plánech reflektuje aktuální potřeby a směřování v oblasti práce s divadelním publikem. Studijní obor Divadlo a výchova tak obsahuje specializované předměty, které kombinují teorii a praxi divadelního lektorství.

Jedná se o dvousemestrální předměty Dílny k inscenacím JAMU (bakalářské studium) a Divadelní projekt – práce s publikem (magisterské studium). Absolventi těchto předmětů se orientují v problematice divadelního lektorství a vnímají ho v kontextu strategií práce s publikem, dokážou navrhnout, aplikovat nebo adaptovat vhodný formát práce s publikem včetně strukturování dílny k inscenaci. Součástí výuky jsou stáže a praktické ukázky práce s publikem u českých divadel.

Absolventi oboru Dramatická výchova jsou schopni koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dokážou vést skupinu amatérů při kolektivní tvorbě autorského divadelní díla. Mají základní znalosti z oblasti divadelního managementu a zkušenosti z organizace divadelního festivalu či amatérských divadelních přehlídek. Spolu s celkovou uměleckou a pedagogickou vybaveností jsou plně kvalifikováni pro práci divadelních lektorů u profesionálních divadel.