Zuzana Kráľová

Zuzana Kráľová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Propojení mezi divadlem (institucí) a veřejností, možnost dostat se ven "z baráku" a komunikovat s diváky. A taky vést mladé lidi, nabízet jim možnosti, učit je objevovat.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek? Většinou si v každém divadelním představení najdu něco, co se mě dotkne. Intenzivních zážitků bylo mnoho :)

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Zvídavé diváky a větší prostor pro vzdělávání.

Jako dítě mě vždycky lákalo... lézt na stromy.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... ubližování zvířátkům.

Divadlo mě naučilo... byt vnímavější.

Profesní životopis

Vystudovala Učitelství hudebně dramatického umění na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře na Slovensku. Po skončení studií pracovala tři roky jako pedagožka odborných předmětů (herecká tvorba, metodika a didaktika hudebně dramatického umění) na Soukromé konzervatoři Dezidera Kardoše v Topoľčanech. Od roku 2018 pracuje jako divadelní lektorka Národního divadla v Praze, kde se věnuje vzdělávání a komunikaci s publikem. Ve volném čase režíruje amatérské divadelní soubory a věnuje se autorské hudbě a zpěvu.