Západočeské divadlo v Chebu

Západočeské divadlo v Chebu

Chebské divadlo je nejzápadněji položeným českým divadlem se stálým profesionálním souborem, jediným v Karlovarském kraji. Po roce 1989 se jeho zřizovatelem stalo město Cheb a díky jeho vstřícnému postoji zde divadlo stále žije. V posledních sezónách ZDCH úzce spolupracuje se stálými hosty z činohry Karlovarského městského divadla. Repertoár divadla je tematicky i žánrově pestrý od velkolepých muzikálů přes zahraniční novinky, chytré komedie, hrané na komorní scéně studia d, až po pohádky.

ZDCH patří k pravidelným účastníkům Noci divadel už od prvního ročníku v roce 2013 (komentované prohlídky, workshopy). Během „koronavirové odstávky“ vyvstala potřeba těsnějšího kontaktu s diváky nejen přes sociální sítě (hry a soutěže s divadelní tématikou). Zájem o interaktivní projekty přetrval i po znovuotevření divadla. Nově se zavedly pravidelné dramaturgické úvody před večerními představeními a byla zahájena spolupráce s externím divadelním lektorem Petrem Bařinou.