Těšínské divadlo v Českém Těšíně

Těšínské divadlo v Českém Těšíně

Těšínské divadlo v Českém Těšíně je výjimečným kulturním centrem, jakožto jediné profesionální české divadlo, které působí se třemi uměleckými soubory a mluví dvěma jazyky – česky a polsky. Jeho scény zahrnují Českou scénu, Polskou scénu a bilingvní loutkovou scénu Bajka. V roce 2022 byl založen Klub mladého divadelníka (KMD), který není pouze pasivním pozorovatelem představení, ale také místem pro prožívání divadelního umění. KMD se tak stal setkávacím místem pro studenty a mladé divadelní nadšence, pro které pořádáme diskuse, zákulisní prohlídky a herecké workshopy. To vše má za cíl posílit propojení mezi diváky a tvůrci.

Těšínské divadlo není pouze místem pro umělecké vyjádření, ale i pro aktivní zapojení mladých lidí do světa kultury a tvorby. KMD a nadcházející připravované těšínské kulturně kreativní centrum jsou svědectvím o úsilí divadla nejen v poskytování kvalitních představení, ale i v budování pevných vazeb s mladou generací a podporování rozvoje jejich kreativity.

 Těšínské divadlo vytváří prostředí, kde se diváci mohou nejen setkat s uměním, ale také se aktivně zapojit, diskutovat a tvořit. Zároveň je svědectvím o úsilí divadla posílit propojení s mladými lidmi a podporovat jejich kreativní rozvoj. "ZAŽIJ DIVADLO. POZNEJ DIVADLO. DOTKNI SE DIVADLA" se stává nejen heslem, ale i výzvou k hlubšímu a interaktivnějšímu prožívání umění.