SETKÁNÍ DIVADELNÍCH LEKTORŮ - síťování, školení, inspirace

Hledáte inspiraci pro vaši lektorskou práci?
Chcete se zúčastnit workshopů, připravených speciálně pro lektory?
Zajímá vás, co dělají kolegové v oboru?

(více) (méně)

Pro členy Asociace organizujeme pravidelná setkání, která jsou vždy spojena s inspirativním workshopem, školením a návštěvou divadelního představení. Každé setkání hostí jiná partnerská kulturní či vzdělávací instituce (Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Drak, JAMU, a další).

Smyslem je seznámit se se způsobem práce kolegů-lektorů přímo v terénu, s jejich možnostmi a specifikem dané organizace. Program setkání je rozložen mezi školení, praktické ukázky či workshopy, prohlídku a prezentaci hostitelské organizace, diskuse k tématům práce s publikem, sdílení zkušeností i společné „nepracovní“ zážitky.

Asociace zajišťuje veškerý program, lektory, vstupenky, občerstvení, pronájmy prostor apod. Zaměření workshopů a témata školení vybíráme podle aktuálních potřeb lektorů na základě dotazníků či hlasování. Spolupracujeme s odborníky napříč obory tak, abychom zajistili vysokou kvalitu školení a přínos pro práci našich členů.