SEMINÁŘ PRO STUDENTY VŠ - ÚVOD DO PRÁCE S PUBLIKEM

Věříte, že divadlo dokáže oslovit diváky i v 21. století?
Chcete se naučit způsoby, jakými lze navázat dialog s diváky? 
Je pro divadla divadelní lektor luxusem, nebo nezbytností? 
Rozšiřte si oblast vašeho studia o seminář práce s publikem!

(více)

Seminář Úvod do práce s publikem je v akademickém roce 2021/2022 otevřen studentům vysokých škol. Probíhá ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Během dvou semestrů se seznámíte s rozvíjejícím se oborem divadelního lektorství, s jeho základními principy a konkrétními projekty v Česku i zahraničí. Představíme vám pojetí práce s publikem, ve kterém se divák emancipuje z role pasivního konzumenta umění na aktivního partnera tvůrců.

Osvojíte si základní způsoby lektorské práce i praktické dovednosti, které pomáhají divadelní instituci definovat potřeby a vytvořit koncepci lektorského programu či komplexní nabídky lektorského oddělení. Naučíte se analyzovat divadelní inscenaci z pohledu divadelního lektora.

Kromě přednášek a diskusí absolvujete také společné návštěvy představení a lektorských programů v divadlech. Hlavním výstupem bude váš originální koncept projektu práce s publikem pro konkrétní inscenaci či divadlo.