Národní divadlo Moravskoslezské

Národní divadlo Moravskoslezské
Národní divadlo moravskoslezské - Divadlo Antonína Dvořáka

Národní divadlo moravskoslezské, největší a nejstarší profesionální divadlo kraje se čtyřmi uměleckými soubory a třemi scénami, se práci s publikem věnuje od roku 2010, kdy z iniciativy ředitele Jiřího Nekvasila proběhla první Letní divadelní škola pro pedagogy. Pedagogové, zaměstnanci divadla a externí divadelní lektoři pak v roce 2012 založili neziskovou organizaci Ateliér pro děti a mládež při NDM, která je svou činností a působením s divadlem neoddělitelně spjata dodnes.

Po rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona v roce 2018 se veřejnosti otevřely prostory nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání: ATELIÉRU NDM. Práce s publikem nad rámec produkce divadelních inscenací se od té doby koncentruje zde.

NDM ve spolupráci se spolkem Ateliér pro děti a mládež pro své diváky i širokou kulturní veřejnost připravuje workshopy k inscenacím, prohlídky divadla, diskuse a setkání s umělci i odborníky, kurzy a workshopy pro veřejnost, specializovanou nabídku pro školy: projektové dny, workshopy s umělci, workshopy na vybrané téma z historie či teorie divadla, kurzy pro pedagogy.

NDM se ve vztahu k publiku zaměřuje na dlouhodobou kontinuální práci s různými cílovými skupinami. Mladí diváci mají možnost stát se členy Činoherního studia NDM nebo Divadelního kroužku paměti národa. Široká je i nabídka pro seniory: besedy s emeritními umělci divadla, cyklus přednášek z historie divadla či seniorské divadelní studio. Pro rodiče a děti jsou připraveny víkendové workshopy, interaktivní inscenace a cyklus dramatických dílen.

V současné době v Ateliéru působí divadelní lektorky: Daniela Jirmanová, Tereza Strmisková, Radana Otipková, Vladimíra Dvořáková a Sylvie Vůjtková.