Národní divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo se práci s publikem věnuje vědomě a intenzivně a bylo také hlavním iniciátorem založení Asociace divadelních lektorů. Od roku 2014 sdružuje všechny doprovodné programy a akce pro diváky pod značkou ND+.  Za umělecké soubory (Činohra, Balet, Opera, Laterna magika) nabízí ND rozmanitá „plus“, která obohacují divácký zážitek, přibližují kontext a průběh tvorby, zpracovávají historii i současnost Národního divadla, otevírají návštěvníkům prostor se vyjádřit.

Diváci mohou diskutovat s tvůrci, ptát se dramaturgů, nechat sebe i své děti hravě naladit na představení během tvůrčí dílny, nahlédnout do zákulisí, odhalit přímo na jevišti kouzla Laterny magiky, zatančit si po boku sólistů Baletu ND, společně reflektovat operní představení, účastnit se tanečních tréninků nebo kurzu pro mladé publikum ND Young, zpestřit si výuku workshopem nebo si poslechnout přednášky odborníků k aktuálním společenským tématům. Zvláštní pozornost je věnovaná spolupráci s učiteli a školami. 

Soubrové aktivity ND+  dále rozšiřuje sekce „Národní jinak“, která se zaměřuje na vše ostatní, co by dětského i dospělého diváka mohlo o divadle ještě zajímat – historie divadla a jeho budov, netradiční prohlídky, představení divadelních profesí a dění v divadle, zákoutí dílen, ateliérů a skladů ND, návštěvy archivů, ekologický provoz divadla...

Kromě toho všeho se ND+ zapojuje do akcí jako Den dětí, Zahájení sezóny, Noc divadel, Noc s Andersenem, Na den pod zem a další.

V současné době se všechny lektorky a lektoři ND+ snaží udržovat kontakt s diváky v rámci omezených možností on-line prostředí, čímž se pole působnosti a dalšího kontaktu s divákem tvořivě rozšiřuje.

Lektorský tým ND+ tvoří Lenka Hubáčková (Národní jinak), Zuzana Kráľová (Činohra ND, Laterna magika), Kateřina Hanáčková (Balet ND), Denisa Rausch (Opera ND) a Daniela von Vorst (Asociace divadelních lektorů, ND+).