Národné divadlo Košice

Národné divadlo Košice

Po zahájení prevádzky 28. septembra 1899 slúžilo Kassai Nemzeti Szinház, t. j. Košické národné divadlo predovšetkým maďarským divadelným spoločnostiam. Slovenskí, či skôr českí herci sa do neho dostali až po roku 1920, kedy sa v Bratislave utvorilo z českej činohernej a spevohernej spoločnosti Bedřicha Jeřábka Slovenské národné divadlo. To už od roku 1920 navštevovalo na niekoľko týždňov v roku aj Košice. V roku 1924 sa podľa vzoru Bratislavy utvorilo v Košiciach Východoslovenské národné divadlo na družstevnej báze. Svoju činnosť zahájilo 13. septembra 1924. Na základe Prvej viedenskej arbitráže pripadli v roku 1938 Košice Maďarsku a slovenské divadlo tu prestalo existovať. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo Východoslovenské národné divadlo v Košiciach obnovené a od roku 1947, na základe rozhodnutia a schválenia Slovenskej národnej rady, nieslo názov Národné divadlo v Košiciach. V roku 1955, v období brutálnej komunistickej centralizácie, bolo divadlo premenované na Štátne divadlo v Košiciach a tento názov nesie až na krátke prerušenie v deväťdesiatych rokoch dodnes. Štátne divadlo Košice predstavuje popri Slovenskom národnom divadle druhé trojsúborové divadlo na Slovensku (disponuje operným, baletným a činoherným súborom). Svoje umelecké produkcie uvádza na troch scénach – v Historickej budove ŠDKE, na Malej scéne ŠDKE a v Tabačke Kulturfabrik. Zároveň je jediným zriaďovaným slovenským divadlom, ktoré na základe memoranda o spolupráci s nezriaďovaným kultúrnym centrom Tabačka Kulturfabrik prepája zriaďovanú a nezriaďovanú umeleckú scénu v meste Košice, a to v rámci projektu Medziscéna.