Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo Liberec vzniklo v roce 1949 coby jedno z prvních profesionálních českých loutkových divadel. Patří k absolutní špičce současného českého loutkového divadla a hraje především pro děti a mládež. Každé dva roky je Naivní divadlo organizátorem mezinárodního festivalu profesionálních divadel Mateřinka. Naivní divadlo programově klade důraz na původní autorskou tvorbu a především se vytrvale snaží o produkci inscenací loutkových.

Dlouhodobě vyvíjí aktivity směřující ke spolupráci s diváky. Oblíbené jsou Procházky divadelním zákulisím, se studenty středních škol a posledních ročníků základních škol realizujeme diskusní programy. Výtvarné workshopy se vážou tematicky a formálně buď přímo ke konkrétním inscenacím, a nebo jsou zaměřené na některé řemeslné dovednosti související s praktickou stránkou loutkářské tvorby. V budoucnosti plánujeme ještě další typy tvůrčích dílen a aktivit.