Městská divadla pražská

Městská divadla pražská

Městská divadla pražská, příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem
Prahou, patří mezi největší česká činoherní divadla. V současné době působí na
třech scénách - ABC, Komedie a Rokoko. Základním úkolem organizace je
poskytování veřejné kulturní služby široké divácké obci.
Od roku 2018 naplňují Městská divadla pražská uměleckou koncepci ředitele
Daniela Přibyla a uměleckého šéfa Michala Dočekala. Tato koncepce je
založena na principu otevřené, činorodé a společensky angažované kulturní
instituce. Kromě umělecké činnosti stálého ansámblu pracují Městská divadla
pražská také projektově, poskytují prostor rezidentním umělcům a souborům,
organizují mezinárodní koprodukce a festival mladých tvůrců Nová Komedie,
pořádají široké spektrum doprovodných aktivit ze všech uměleckých a
souvisejících humanitních oborů, vydávají společenský časopis Moderní
divadlo. 

Nedílnou součástí činnosti Městských divadel pražských jsou vzdělávací
programy pro mladé diváky ze základních a středních škol i pro širokou
veřejnost - lektorské úvody, řízené debaty, dílny, herecké kurzy, komentované
prohlídky, populárně naučné pořady ad. Od roku 2018 pracuje v Městských
divadlech pražských stálý divadelní pedagog.
Informace o lektorských programech pro školy