Marie Klemensová

Marie Klemensová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Nejvíce mě baví to setkávání s divákem v různorodých situacích. Někdy to vyjde podle našich představ, jindy ne... Ale vždycky to beru jako součást výzkumu současného publika.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Pro mě jsou nejintenzivnější ty nejlepší a zároveň i ty nejhorší divácké zážitky. Neméně intenzivní pro mě je být na jevišti.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Aby nemuselo řešit nedostatek financí na provoz, platy zaměstnanců a hostujících umělců ani složitě agitovat diváky. Protože pak by mohlo veškerou svoji energii směřovat pouze na to, aby bylo a bylo dobré.

Profesní životopis

- studium oboru Divadlo a výchova na DF JAMU (MgA.)

- stáže v Divadle Petra Bezruče a Divadle loutek Ostrava - vedení dětského studia DěS při DLO

- průvodkyně v lesní školce, pedagožka na ZUŠ v Novém městě na Moravě

- v současnosti lektorka Divadla Husa na provázku

Jako dítě mě vždycky lákalo... lozit tam, kde to bylo aspoň trochu nebezpečné.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... zlo.

Divadlo mě naučilo... že i trapno je umělecká kategorie.