Lenka Hubáčková

Lenka Hubáčková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Objevovat společně s ostatními lidmi smysl a kouzlo divadla, jako místa, kde můžeme vnímat, cítit, prožívat a přemýšlet o rozmanitosti vnitřního i vnějšího světa.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Na začátku 90. let se pár lidem, kteří se nazvali Alternativní divadelní fúze Howghno podařilo uspořádat premiéru a zároveň derniéru performance NAZÍ přímo na jevišti Západočeské divadlo v Chebu, na kterou přišli diváci se zakoupenými vstupenkami. Byla jsem tehdy od začátku u toho a zároveň performerkou. Zpětně viděno považuji za neuvěřitelné, že tehdejší vedení divadla náš "experiment" umožnilo. Tento zážitek a zkušenost mě hluboce ovlivnili a ukázali důležitost budování otevřeného vztahu mezi divadelníky a publikem.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aby bylo magickým, přitažlivým místem, které umožňuje lidem poznávat, procítit a otevřít se hledání odpovědí na bytostné otázky života a lidské společnosti.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… zkoušet být na chvilku někým jiným. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… vibrace. Divadlo mě naučilo… přemýšlet o prožitcích.

Životopis ve zkratce:

  • střední hotelová škola Mariánské lázně – maturita
  • Státní jazyková zkouška speciální v oboru překladatelském pro jazyk německý - úroveň C2
  • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, kurz u NIDV (akreditace MŠMT); kurz Strategické plánování v přípravě kulturních projektů a kurz Veřejný prostor jako jeviště, dějiště, bydliště, pracoviště a místo - ZČU v Plzni, Arts management
  • členka spolku a externí spolupracovnice Kultur & Spielraum e.V Mnichově (BRD)
  • tlumočnice / překladatelka / školitelka v rámci bilaterální a mezinárodního projektů a seminářů
  • průvodkyně v Praze
  • 2014-2017 výkonná ředitelka projektu Mini-Plzeň 2015 město dětí součást programu Evropského hlavního města kultury – Plzeň 2015
  • 2017- do současnosti externí lektorka ND+ v Národním divadle: vývoj nových formátů práce s publikem, koncepční příprava vzdělávacího oddělení