KURZ ZÁKLADY DIVADELNÍHO LEKTORSTVÍ

Chcete si rozšířit kvalifikaci a navázat nové kontakty? 
Zajímá vás práce s publikem a umělecké vzdělávání? 
Staňte se divadelním lektorem!

(více) (méně)

Kurz jsme připravili pro herce, dramaturgy a jiné zaměstnance divadel,
kteří chtějí rozvíjet ve své domovské kulturní instituci práci s publikem.

V sezóně 2021/2022 je kurz realizován díky grantové podpoře z fondů EHP a Norska, účast na kurzu je proto zdarma.
Účastníci si hradí náklady na cestovné, stravu a ubytování v místech konání kurzu.
Kapacita je omezena, výběr účastníků je podmíněn motivačním dopisem.


Program ročního kurzu má podobu čtyř inspirativních víkendových setkání, která v praxi i teorii přiblíží práci s divadelním publikem.
Setkání se konají ve významných kulturních institucích tak, aby se účastníci mohli seznámit s prací divadelních lektorů přímo v místě jejich působení. Hostitelskými organizacemi jsou Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Jihočeské divadlo, Janáčkova akademie múzických umění.
Vedle osobních setkání jsou součástí kurzu společné on-line aktivity, které doplňují jednotlivé obsahové části programu:

Umělecké vzdělávání

Nahlédnete téma kulturního a uměleckého vzdělávání z pohledu několika kulturních (nejen divadelních) institucí i v kontextu akademického prostředí. Formou kreativní reflexe kulturního zážitku si upřesníte pojmy a prakticky se seznámíte s několika reflexivními přístupy. Uvidíte ukázky doprovodných a tvůrčích programů Ateliéru NDM.  

Práce s publikem

Představíme vám pojetí práce s publikem, ve kterém se divák emancipuje z role pasivního konzumenta na aktivního partnera.
Zaměříme se na praktické využití, výhody i úskalí různých formátů práce s diváky. Absolvujete netradiční doprovodné programy,
které Národní divadlo veřejnosti nabízí.

Komunikace s divákem

Seznámíme vás s proměnami ve vnímání divadelního jazyka z pohledu vývojové psychologie, zaměříme se na téma divácké zpětné vazby a kontaktu veřejnosti s tvůrci. Představíme různé přístupy ke komunikaci se školami a přiblížíme význam dlouhodobé spolupráce s pedagogy. Nabídneme inspiraci v podobě příkladů dobré praxe z komunitní práce s publikem u nás i v zahraničí.

Lektorská praxe

Zaměříme se na základní formát - workshop k inscenaci. Naučíte se formulovat témata, nosná pro různé cílové skupiny publika, vystavět strukturu workshopu a napsat anotaci. Shrneme si, co všechno obnáší práce divadelního lektora a na příkladech z praxe získáte inspiraci, jak začít s prvními kroky práce s publikem.