FysioArt

FysioArt

FysioART je profesionální umělecké uskupení, které se dlouhodobě věnuje fyzickému a tanečnímu divadlu s přesahy k novému cirkusu, divadlu objektů a reminiscence. Současně se věnuje pravidelnému uměleckému vzdělávání, sociálnímu umění s dětmi a seniory, arteterapii a navazující komunikaci s divadelním publikem.

Naše dramaturgie pro děti a mládež cílí na základní kategorie dobra (Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Mezi námi, Za zrcadlem, Hmyzí hotel bzzz/Insektenhotel Suuuum) a v linii tvorby pro dospělé věnujeme pozornost tabu a stigmatům 20. století (Půlnoc v pohraničí). Zajímá nás funkční interaktivita s dětmi během představení, participace publika na doprovodných divadelních programech a edukativně-sociální přesah projektů. Snažíme se o kreativní přístup jak k aktivitám navazujícím na divadlo (lektorské úvody k představením a rodičovské, pedagogické inspirativní listy, pohybově-divadelní dílny v MŠ, ZŠ a SŠ, spolupráce se specifickými skupinami – mentálně znevýhodnění lidé, senioři, děti uprchlíků nebo v pěstounské péči, letní příměstské divadelní tábory inkluse a integrace – děti cizinců a mentálně znevýhodnění, on-line formáty dílen a her s divadlem, doprovodné publikace k inscenaci), tak k prostředí (site-specific performance, etapové hry, oživování historie místa).

Podporujeme multikulturní dialog, přeshraniční česko-německou spolupráci a komunikaci nejen napříč uměleckými obory. FysioART působí v Praze, regionech ČR a putoval po světě.