News

15/11/2023

V lektorské praxi je potřeba neustrnout a vyšlapané, ověřené cestičky pravidelně měnit za ty nové, leckdy neproklestěné. Proto jsme rádi, že ve spolupráci Supermarket WC / Dizajnpark můžeme proškolit naše členy!   

09/10/2023

Ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Asociací profesionálních divadel chystáme 23.-24.listopadu 2023 školení k tématu, jak zapojit mladé publikum. Příklady z praxe, zkušenosti, karamboly a osobní zkušenosti s tím, jak práci s publikem lze (lépe či hůře) financovat. Přednostní účast pro řádné členy Asociace divadelních lektorů a Asociaci profesionálních divadel. Přihlášky a bližší informace zveřejníme na fb divadelnilektori. 

29/09/2023

Tradiční podzimní valná hromada členů Asociace divadelních lektorů se uskuteční ve dnech 24. a 25.listopadu 2023 v Praze. Přivítáme nové členy, shrneme uplynulou sezónu, představíme sezónu letošní a v sobotu si dopřejeme nejvíc praktický a nepostradatelný workshop dyzajnového myšlení! 

01/09/2023
31/08/2023

Na semináři pro zástupce divadel z ČR a SR , který v srpnu pořádal Dům zahraniční spolupráce, jsme jednak  prezentovali činnost Asociace, jednak se síťovali s přítomnými kolegy - zejména těmi ze Slovenska- a současně jsme hledali možnosti vzájemné spolupráce. Její financování usnadní například projekty malého rozsahu KA2 v rámci programu ERASMUS+ . Odkaz na prezentaci DZS vč. termínů, kdy je možné projekty předkládat, najdete v knihovně. Krátký článek o akci najdete v odkaze tu: Školení Divadlem ke vzdělávání

 

07/08/2023

Grantová žádost Asociace na další vzdělávání divadelních lektorů, ale i pedagogů, podaná v rámci NPO - statut umělce, uspěla s krásnými 83 body ze 100. Odkaz na výsledky všech žadatelů) Výše dotace byla sice velmi výrazně pokrácena, i tak se ale pokusíme nabídnout v nové sezóně 23/24 co nejvíc příležitostí ke sdílení zkušeností, k inspiraci a dovzdělávání. Přehled témat školení a termínů brzy zveřejníme na fb a v našem newsletteru. Nedostáváte newsletter? Napište si o něj! E-mail najdete zde na stránkách v kontaktech
 

29/05/2023

Abychom zajistili stejnou dostupnost našich aktivit (školení, setkání, workshopů), podali jsme žádost o grant z dotačního program Národního plánu obnovy na projekty kreativního učení. Pokud uspějeme, těšte se na nálož seminářů, příležitostí pro mentorovanou lektorskou praxi i zahraniční inspiraci! Sledujte náš fb divadelnilektori, kde s vámi budeme sdílet jak to celé dopadlo!  

25/05/2023

Vítáme v Asociaci divadelních lektorů Činoherní studio Ústí nad Labem, Městská divadla pražská, Východočeské divadlo Pardubice a Divadlo Tramtárie. Celkem tvoří členskou základnu 30 profesionálních divadelních organizací a  24 divadelních lektorů a lektorek! Ještě nejste členy ADL? Přihlaste se! Přihlášky jsou ke stažení v sekci Kontakty / ke stažení. Spojujeme kulturní scénu se zájmem o práci s publikem - buďte toho součástí! 

19/05/2023

Jak funguje Asociace divadelních lektorů, jakou výhodou je vlastní právní subjektivita nebo proč by si měli být lektoři a dramaturgové vzájemně pravýma rukama - témata z letošního dramaturgického sympozia v rámci Divadelního světa Brno, kde jsme prezentovali a síťovali se s dramaturgy z celé republiky. Těšíme se na další spolupráci! 

02/05/2023

Ve středu, 10. května se koná v divadle D21 konference Divadlem k demokracii. Přijďte se podívat, přijďte diskutovat, přijďme se setkat! D21 se mladému publiku dlouhodobě věnuje a sdílení jejich zkušeností, pohled pedagogů a diskuze se zapojenými studenty bude jistě přínosná!

Divadlo D21 – Konference DIVADLEM K DEMOKRACII

 

28/04/2023

Poslední výzva pro předkládání projektů kreativního učení je zveřejněna, držme palce nejen podpoře projektů práce s publikem, ale i vzniku navazující systémové podpory kreativního vzdělávání v ČR!


Podpora projektů kreativního učení II | mkcr.cz

27/04/2023

Členové a členky Asociace dali hlavy dohromady a nasdíleli si zkušenosti, tipy a chystané plány pro grantovou výzvu podpory projektů kreativního vzdělávání v rámci NPO. Dlouho očekávaná výzva byla - symbolicky v den našeho online setkání - skutečně zveřejněna! Nyní nezbývá než popřát všem našim členům snadné nacházení těch správných formulací do grantových formulářů pro úspěšné financování jejich tvořivé činnosti! Zlomme vaz! 

08/03/2023

Zkraje března jsme se setkali s 15 členy Asociace nezávislých divadel a prezentovali náplň a poslání profese divadelního lektora/lektorky. Bylo inspirativní zjistit, co se kde v nezávislé scéně na poli rozvoje publika děje a především cítit silnou motivaci se divákům věnovat! 
Příští setkání budeme prezentovat formáty, které se lektorsky osvědčily a mohou inspirovat členy AND. Máme radost ze společného sdílení a těšíme se na to, co ze spolupráce vzejde!

15/02/2023

Platforma uMěním, které je ADL partnerem, nám umožnila zapojit se do mentoringového programu. Díky tomu (se) inspirujeme a sdílíme si mezioborové zkušenosti s Kunsthalle Praha, DOXem či Terezou Dobiášovou.  

24/01/2023

V lednu jsme úspěšně zakončili pátý pilotní program - tentokrát v Dejvickém divadle! Až tam půjdete na představení, mrkněte do programu, jestli zrovna není v nabídce workshop, diskuze s herci nebo dramaturgický úvod. Držme palce, ať se daří práci s publikem v DD rozvíjet dál.

19/01/2023

Další pilotní program jsme spolu s lektorem Petrem Bařinou realizovali v Chebu! Protože se Petr pilně a úspěšně lektorování věnoval nejen v našem celoročním kurzu Základy divadelního lektorství, ale hlavně ve vlastní praxi v Západočeském divadle, mohl jít pilotní program o krok dál - ke strategii a plánování, na co a na koho se s nabídkou lektorských programů nejlépe zaměřit. Držíme palce, ať se vzniklou strategii daří úspěšně aplikovat!

31/12/2022

Za Asociaci přejeme všem tvořivý, divadelně inspirativní a naplňující rok 2023! 


Pf 2023

09/12/2022

Klíčovou dovedností (nejen) pro práci divadelního lektora je komunikace. V balíku workshopů i teoretických přednášek ve strategické komunikaci, v psychické odolnosti a stres managementu proškolila členy a členky  Asociace divadelních lektorů a částečně i Asociace profesionálních divadel lektorka Alena Zborníková. 

04/12/2022
17/11/2022

17.listopadu 2022 jsme se inspirovali pohledy zahraničních kolegů z oblasti kulturního vzdělávání na konferenci Divadlo do škol!. Mezinárodní konferenci organizovalo divadlo Archa a sestřih záznamu toho nejzajímavějšího najdou naši členové v dohledné době v interní sekci!