Divadlo Radost

Divadlo Radost

Divadlo Radost patří k nejstarším profesionálním loutkovým divadlům v České republice (poloprofesionální provoz zahájilo r.1947, profesionální r. 1949).

Prakticky od počátku až do konce 80. let se členové divadla podíleli na edukativní činnosti, především formou lektorské, dramaturgické i režijní spolupráce s amatérskými loutkářskými soubory v Jihomoravském kraji, byli lektory seminářů a členy porot loutkářských přehlídek.

Od devadesátých let se divadlo zcela samozřejmě zapojovalo do akcí , souvisejících s Nocí divadel, Muzejní nocí, Dnem dětí. Nechyběla ani nabídka prohlídek divadla pro děti i seniory, prezentace tvorby  výtvarníků z oblasti loutkového divadla i exponátů z bohatého archivu loutek, formou tematických výstav v tzv. Muzeu loutek. Součástí aktivit byla i nabídka kreativní dílny pro třídní kolektivy „Udělej si loutku sám“.

K záměru znovuobnovení a rozvoje edukativní činnosti formou intenzivní práce s dětskými diváky, dochází po nástupu ředitele a uměleckého šéfa  Mgr. Pavla Hubičky v roce 2020. Ve stadiu příprav je vznik dětského Divadelního studia: předpokládané 2 věkové skupiny dětí, rozvoj herecké a loutkoherecké dovednosti, práce s textem, rozvoj kreativity, pohybových schopností, improvizace. Nedílnou součástí bude seznámení se všemi činnostmi, podmiňujícími vznik divadelního představení. Součástí  programové nabídky inscenací Divadla Radost budou workshopy pro děti i jejich rodiče, besedy po představení, umožňující reflexi zážitků i odpovědi na otázky diváků.

Vzhledem k tomu, že DF JAMU v Brně má ve studijním oboru Dramatická výchova i specializované předměty orientované na dílny k inscenacím, či práci s publikem, lze předpokládat možnost soustavné spolupráce studentů i s Divadlem Radost.