Divadlo Husa na provázku

Divadlo Husa na provázku

Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. 
Poetiku tohoto brněnského divadla - hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost.

Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti.

Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Od září 2021, kdy byla pozice divadelního lektora v tomto divadle zřízena, rozvíjejí dvě lektorky spolupráci s různými skupinami diváků všech generací, síťují je a přispívají k dlouhodobému rozvoji komunity tradičně soustředěné kolem Provázku. Zvláštní důraz vedle lektorských úvodů, dílen a diskusí přitom kladou na hledání nových formátů komunikace s divákem (deep dating, výlet, pravidelný pub kvíz apod.).