Divadlo Drak

Divadlo Drak

V roce 2010 získalo Divadlo Drak novou budovu – Labyrint. Potřeba dát mu smysluplný obsah byla impulsem pro začátek nové divadelní linie – hledání možností propojování umění a vzdělávání. Důležitou roli sehrála podpora nové ředitelky Elišky Finkové a také snaha tehdejší dramaturgyně Dominiky Špalkové vdechnout nový život projektu Josefa Krofty – Mezinárodnímu institutu figurálního divadla.

Mezi prvními programy byly tematické přednášky pro návštěvníky a cyklus workshopů představující divadelní profese, vedený herci divadla. Dalším krokem byly programy ‘Loutky místo učebnic’, odkazující k novému muzeu loutek a dílna k inscenaci Ikaros, vytvořená studenty DAMU a JAMU v rámci jejich studijní praxe.

V sezóně 2013/2014 přistoupilo divadlo k angažování divadelní lektorky Anny Hrnečkové, která vytvořila celou koncepci lektorských programů pro různé skupiny diváků. Tato koncepce je v podstatě platná dodnes a stala se pevnou součástí tváře divadla. Současná lektorka Jana Nechvátalová pravidelně spolupracuje se dvěma externími lektorkami a spolu s týmem ředitele Tomáše Jarkovského pokračuje v hledání stále těsnějších a přirozenějších propojení uměleckých a vzdělávacích principů.