Divadelní fakulta AMU / Katedra výchovné dramatiky

Divadelní fakulta AMU / Katedra výchovné dramatiky
Divadelní fakulta AMU v Praze

Katedra výchovné dramatiky DAMU se zaměřuje na propojování dramatu a divadla a pedagogické práce v různých kontextech formálního i neformálního vzdělávání. Vznikla v roce 1993, její vznik rezonoval s proměnami školy v devadesátých i pozdějších letech a s proměnou pojetí umění ve formálním vzdělávání. Akcent na formální vzdělávání se ve studiu postupně rozšířil na zkoumání a rozvoj možností oboru i mimo školy.

Tématem divadelního lektorství se katedra zabývá již více než 10 let a vidí v něm velký potenciál. Studenti katedry přicházejí do kontaktu s divadelním lektorstvím mimo jiné i ve spolupráci s fakultním Divadlem DISK, s nímž katedra pravidelně spolupracuje již od roku 2015. Mnohé studentské projekty se váží i k divadlům mimo DAMU.

Divadelní lektorství přináší divadlům možnost hledání nových rolí a nástrojů divadla jako místa kulturního a uměleckého rozvoje, rozvoje společenského, občanského (nové způsoby práce s diváky, práce s komunitami, hledání nových nástrojů rozvoje regionu, práce s nízkoprahovými skupinami atd.). Je zcela logické, že se řada absolventů katedry divadelním lektorstvím zabývá i ve své profesní práci - pro mnoho studentů katedry souzní tyto cesty s postupy a cíli dramatické výchovy.

Katedra výchovné dramatiky podporuje vznik a činnost Asociace divadelních lektorů, její snahy o rozšíření povědomí o problematice divadelního lektorství, akcentování tohoto tématu v diskusi o hledání nových rolí kulturních institucí a v neposlední řadě její snahy o vytváření prostoru pro vzájemnou inspiraci a rozvoj lektorů samotných.