Činoherní studio Ústí nad Labem

Činoherní studio Ústí nad Labem

Počátky Činoherního studia v Ústí nad Labem sahají do roku 1972. Od té doby se za
více než padesát let své existence zásadním způsobem podílí na obrazu českého
divadelního umění.

Dramaturgie Činoherního studia je dlouhodobě skládána z nejrůznějších stavebních
kamenů. Vedle inscenací klasických dramatických děl, která jsou často zpracovávána
experimentálními a moderními přístupy, se v repertoáru objevují hry autorské, jejichž
tvorba často vychází ze samého středu uměleckého souboru. Současně je dáván
poměrně velký prostor i hrám, které reflektují aktuální společenské problémy regionu
nebo místní tvorbu (literární i dramatickou). Díky tomu je repertoár složen z pestré škály
inscenací, jež jsou s to oslovit nejen různé věkové kategorie, ale i různé sociální skupiny.
Specifickou tvář instituce, jakou divadlo beze sporu je, však neutváří jen umělecky
soubor a lidé uvnitř divadla, ale i diváci.
Naší snahou tak je minimalizovat bariéry „vystavěné“ mezi jevištěm a hledištěm a návštěvníkům zprostředkovat co nejbližší kontakt s divadelním světem. Běžnou součástí provozu divadla tak jsou nejrůznější formy dramaturgických úvodů, besed s tvůrci, prohlídkami zákulisí a technického zázemí
Činoheráku, ale i různé akce pořádané mimo divadlo.
Naší snahou je divákům skrze Činoherák zprostředkovat nejen divadlo a dramatickou
tvorbu, ale také divadelní svět, který se rozkládá mnohdy i daleko za jevištěm a pro
člověka neznalého prostředí může být i dost zmatený, ale vždy překvapivě
různorodý.
web divadla