Berit Blumaierová

Berit Blumaierová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Postupně objevovat chuť všech bonbónů v nabízené bonboniéře.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Z pozice herečky důkladně masírovat ruce všem divákům performance, aniž bych mohla vidět byť jen část jejich těla.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Veškerou techniku běžící na bázi čerpání a přetavení energie vznikající z komunikace mezi hercem a divákem. Zkratka jedoucí na nějaké vyšší energie než ty v současné chvíli zajeté a využívané.

Profesní životopis

- studium DIFA JAMU, Divadlo a výchova

- studium PedF MUNI Speciální pedagog - Logoped

- pedagog ZUŠ Tišnov - Dramatický obor (2010 - )

- pedagog DIFA JAMU, Divadlo a výchova (2019 -)

- logoped, speciální pedagog

Jako dítě mě vždycky lákalo... jíst jakkoli pálivá jídla kvůli sladkosti za odměnu.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... spoustu formulářů.

Divadlo mě naučilo... smyslu pro detail.