Ateliér NDM

Ateliér NDM

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském je nezisková organizace, která si klade za cíl rozvoj publika, edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s diváky všech věkových kategorií. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012. Za svou desetiletou existenci Ateliér realizoval řadu úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů: např. Letní divadelní škola pro pedagogy (od 2010 doposud), Činoherní studio NDM - platforma pro náctileté umělce (od 2015 doposud). V roce 2018 získal spolek v rámci divadla svůj autonomní prostor pro kreativní a vzdělávací aktivity a množství akcí, projektů i cílových skupin se velmi rozrostl. Kromě studentů, pedagogů a mladých umělců se nyní Ateliér soustředí i na rodiny a dětmi, seniory, rozšiřujeme produkci pro všechny stupně škol a rozvíjíme i projekty zahraniční spolupráce.