Aktuality

21/03/2021

ADL se připojila k výzvě  #zakreativnicesko!
Oblast práce s divadelním publikem se dynamicky rozvíjí a utváří v neustálém dialogu s potřebami divadel, diváků i lektorů. Jsme přesvědčeni, že právě práce divadelních lektorů může skrze participaci s diváky pomoci k lepšímu šíření kulturních obsahů, ke zvýšení identifikace diváků s divadelními scénami a s jejich uměleckou tvorbou a přispět tak ke stabilizaci kulturních organizací ( a v důsledku i pozice divadelních lektorů). ADL je připravena vést aktivní dialog na daná témata a jako oborová asociace podporuje cíl Plánu obnovy zvyšování odbornosti a síťování v kulturním kreativním sektoru.

#zakreativnicesko

12/03/2021

V rámci projektu Divadelní lektorství: podpora a rozvoj práce s divadelním publikem v ČR, financovaném z fond EHP a Norska (2014-2020) pro vás připravujeme inspirativní brožurku s přehledem realizovaných (a osvědčených) formátů, které nabízejí či nabízela divadla a jejich lektoři v ČR. Autorkami jsou Tereza Strmisková (lektorka NDM), Radka Macková (DF JAMU) a Anna Hrnečková (Divadlo Drak, DAMU).
Brzy ji umístíme v e-podobě volně ke stažení do sekce Knihovna ;)

10/03/2021

Chystáme další on-line setkání divadelních lektorů
Pro naše členy pořádáme 7. dubna 2021 další Setkání divadelních lektorů, bohužel opět on-line. Přizvaným hostem bude psycholog Mgr. Dalibor Špok, PhD., který nám pomůže nahlédnout na situaci divadel a diváků v době postcovidové.